Autor:
Tartu Ülikool

Tutvu Tartu Ülikooliga

Virtuaaltuurid

Oleme loonud võimaluse osaleda virtuaalsetel majatuuridel Tartu Ülikooli hoonetes üle Eesti! Toome sinuni Tartu, Tallinna, Narva, Pärnu ja Viljandi õppehooned, et saaksid juba enne õppima asumist tutvuda oma tulevase õpikeskkonnaga.

Õppehoonete asukohti ning lisainformatsiooni hoonete kohta näitab Tartu Ülikooli virtuaaltuur.

Infotunnid, ekskursioonid ja seminarid

Koolidele korraldame:
- Infotunde ja -päevi nii ülikooli kui koolide ruumides, kus tutvustatakse õppimisvõimalusi, vastuvõtutingimusi, erialasid.
- Ekskursioone TÜ õppehoonetesse ja asutustesse.
- Erialaseid loenguid/praktikume, mida viivad läbi TÜ õppejõud, magistrandid ja doktorandid.

Enne ülikooli külastamist:
- Tutvuge TÜ valdkondade ja õppekavadega.
- Selgitage oma koolis välja, millised valdkonnad ja õppekavad huvi pakuvad.
- Selgitage oma koolis välja grupi suurus valdkondades (10-25 inimest).
- Andke enda soovist teada vähemalt kuu enne külastuse planeerimist.
Huvi korral võtke ühendust Kairi Maileht (kairi.maileht@ut.ee, 737 5889; 5662 5622)

TÜ muuseumid pakuvad õppeprogramme kõikides valdkondades.

TÜ raamatukogu viib õpilastele läbi ekskursioone ja praktilist infootsingu ning info hindamise e-kursust gümnasistidele. Ekskursiooni tellimiseks võtke ühendust Ilona Smuškinaga (ilona.smuskina@ut.ee, 737 5749)

TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskond pakub kokkuleppel koolidega populaarteaduslikke loenguid õpilastele ja ekskursiooni Physicumi, kus ühe tunni vältel saab valikulise ülevaate siin tehtavast teadustööst ning laboritest.

TÜ Narva kolledž pakub gümnaasiumi õpilastele oma õppetöö kõrvalt võimalust osaleda kolledži õppetöös. Õpilastel on võimalus läbida ainekursus eelkolledžis või osaleda Õpetajaklubi töös.

TÜ Pärnu kolledži noorte teaduskeskus pakub õpihimulistele 8.-12. klassi õpilastele mitmesuguseid avatud õppetegevusi, mis toetavad individuaalset ja iseseisvat õppimist.

#kooliõpilasele
Võistkondlik nuputamine matemaatikaolümpiaadi huvilaagris 2021. aastal.

Eesti koolide võistkonnad on oodatud rahvusvahelisele matemaatikavõistlusele Náboj

#kooliõpilasele
Pilt andromeeda galaktikast.

Astronoomiaviktoriinil Pulsar osaleti lisaks Eestile ka Tšehhist ja Ukrainast

#kooliõpilasele
Vana anatoomikum. Tartu Ülikooli teaduskooli asukoht.

Teaduskoolis alustavad tegevust ajaloo ja etiketi huviringid