Kood arvutiekraanil.

Oktoobris toimub informaatika lahtine võistlus

Targa Tuleviku Tuleproovil toimunud vestlusring „ChatGPT – sõber ja vaenlane“.

Vaata järele: Targa Tuleviku Tuleproov

Tartu Ülikooli täiendusõpe.

Teaduskool pakub huvihariduse õpetajatele tasuta koolitust

Esitluse tegemine valges auditooriumis. Inimesed istuvad ümmargustest laudades.

CTF Tech ja Tartu Ülikooli teaduskool korraldavad küberõppekeskkonna koolituspäevi

Teaduskoolist

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldame süstemaatilist õpet üle Eesti. Meie tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

Olümpiaadid

Ainevõistlused ja viktoriinid

Tegevused õpilasele ja koolidele

Andmekaitsetingimused

Tartu Ülikooli teaduskooli võistlusel ja üritustel osalemisel tuleb arvestada selleks ette nähtud andmekaitsetingimustega.

Uuri lähemalt