Toetajad

Igal aastal korraldab Tartu Ülikooli teaduskool üleriigiliselt kättesaadavaid e-kursusi ja võistlusi. Tegevusi, mida veebipõhiselt teha ei saa, korraldame koolides või õpilastele lähedal asuvates keskustes. Teaduskooliga seotud tegevustes osaleb igal aastal stabiilselt kümneid tuhandeid õpilasi.

Hea meel on tõdeda, et paljud ettevõtted on märganud teaduskooli tegevust ja tunnustavad seda oma panusega. Just tänu neile on teaduskoolil võimalik jätkata andekatele suunatud tegevuste loomist ja arendamist.

Aitäh, et toetate talentide teed tulevikku!

Swedbank, SEB, Graanul Invest, Icosagen, Bolt, Nortal, Telia, Bondora, Henkel

 

Image
Swedbank logo.

Loodus- ja täppisteaduste valdkond on lõputult põnev: me kõik oleme kunagi võrrandite ja katsetega pusinud ning tundnud erilist eduelamust, kui kõik klapib. Tahame, et selle valdkonna õpetamine ja õppimine oleks jätkuvalt põnev ja arenev ning võimalikult paljud noored leiaksid endas üles sädeme just loodus- ja täppisteaduste erialasid edasi õppima minna.

Merje Klopets, Swedbanki koostöösuhete ja toetustegevuste juht

Swedbanki jaoks on oluline panustada ühiskonna arengusse. Kuna haridus on ühiskonna arengu üks nurgakividest, on see üks olulisemaid valdkondi, kuhu koostöös erinevate algatustega panustatakse. Nii sündis ka koostöö Tartu Ülikooli teaduskooliga, kellega koos edendatakse koolides reaalteaduste õpet.

Tartu Ülikooli teaduskooli ja Swedbanki koostöö on andnud hoogu füüsika, keemia ja bioloogia õpikodadele, kus korraldatakse eksperimentidel põhinevaid põnevaid katseid.

Erinevate vahendite ja seadmetega tullakse koolidesse või piirkonna keskustesse, et nähtav ja kogetav jõuaks võimalikult paljude Eesti õpilasteni.

Panga toel täiendati õpikodade sisu värskete teemade ja vahenditega. Näiteks sai füüsika õpikoda uue tuumafüüsika katsekomplekti ja töötati välja taastuvenergeetikat käsitlev õppeprogramm. Bioloogia õpikoda täienes aga uute mikroskoopidega.

„Olen kindel, et nende uuendustega tagame õpikodade päevakohasuse järgnevaks viieks aastaks,“ kinnitas õpikodade juht Kaido Reivelt.

Tulevikus jätkatakse koostööga, kus pannakse rõhku matemaatikaõppe populariseerimisele. Eesmärgiks on, et see õppesuund jõuaks Eesti õpilasteni võimalikult huvitavalt koos näidetega võimalikest karjääriteedest selles valdkonnas. Seetõttu on Swedbank koostöös Tartu Ülikooli teaduskooliga korraldanud "Matemaatika panganduses" õppepäevi, mille kaudu tuuakse õpilasteni erinevaid edulugusid reaalteadmiste kasutamisest just Swedbankis töötavate inimeste näitel. Ühtlasi keskendutakse "Noored Koodi" IT-õpikodade toetamise kaudu olulisel määral ka põhikoolides pakutava IT-õppe edendamisele.

 

 

 

Image
SEB logo.

„SEBs oleme mitu aastat mõelnud selle peale, kuidas luua suhteid meie panga ja Eesti noorte vahel nii, et see oleks nutikas ja juhtiv. Koostöö on hea näide selle kohta, kuidas me saame pakkuda Eesti aktiivsematele ja tublimatele noortele erilist väärtust ja aegamööda laiendada seda positiivset mõju üle terve Eesti.“

Silver Vohu, SEB turundus- ja kommunikatsioonidivisjoni juht

SEB on Rootsi päritolu Põhja- ja Baltimaades tegutsev rahvusvaheline panganduskontsern, mis väärtustab koostööd, pühendumust, lihtsust ja sõbralikkust.

Kaasaaegses e-õppekeskuse portaalis on SEB panga finantskogemus lõimitud teaduskooli enam kui poole sajandi pikkuse kompetentsiga haridusvallas. Teaduskool toob e-õppekeskusesse kooliõpilastele suunatud kursused ja veebiviktoriinid.

SEB pakub õpilastele rahatarkuse e-kursust ning selliseid investorkoolitusi nagu „Investeerimise põhitõed“ ja „Kasumlikud investeerimisstiilid“. Huvilistele on avatud panga loodud E-akadeemia koos ettevõtlusteemaliste materjalidega.

Tulevikus jätkatakse koostööd, mille raames pakutakse õpilastele paremaid harjutusvõimalusi, toetatakse olemasolevaid võistlusi ja luuakse uusi viktoriine.

 

 

 

The media cannot be displayed.

Jätkusuutlik areng on võimalik ainult laia maailmapilti ja looduse toimimist mõistvate noorte toel ja see on põhjus, miks Graanul Invest on otsustanud omalt poolt loodusteaduste õppe arendamist toetada.

Peep Pitk, Graanul Invest grupi teadus- ja arendusjuht

Graanul Invest grupi südameasjaks on jätkusuutliku bioenergeetika ja taastuvenergia tootmine ning kestlik metsamajandamine.

Graanul Invest panustab pikaajaliselt loodus- ja puiduteaduste süvendatud õppe arendamisse sihiga tõsta noorte teadlikkust valdkonna võimalustest ja potentsiaalist.

Toetuse summadest saavad jõudu uurimislabori integreeritud loodusainete õpe, põhikooli bioloogiaolümpiaad ja loodusteaduste olümpiaad.

Toetus lubab arendada eksperimentaalülesannete komplekte puidutehnoloogia valdkonnas ja loob noortele võimaluse kohtuda erinevate ekspertidega.

Ühtlasi hakatakse rahvusvahelistelt võistlustelt medalisäraga naasvaid õpilasi tunnustama Graanul Investi nimelise stipendiumiga.

Graanul Investi toetusel on Tartu Ülikooli teaduskool korraldanud eksperimendipäevi, mis tõid uurimislaborisse Eesti loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorude paremiku. Kogenud juhendajate käe all uuriti üheskoos igapäevaeluga seotud teaduslkke probleeme ja tehti põnevaid katseid.

 

 

 

Image
Icosagen AS logo.

„Koroonaviiruse pandeemia demonstreeris selgelt biotehnoloogia ja keemia olulisust, tagamaks inimeste hea tervis ja ka maailma majanduse toimimist üldisemalt. On äärmiselt oluline, et ka Eesti õpilased huvituksid nendest valdkondadest ja saaksid väga hea ettevalmistuse, et siis oma karjääri edenedes anda enda panus keskkonnasäästlikusse ühiskonna toimimisse.“

Meelis Kadaja, Icosagen Grupi äriarendusdirektor

Icosagen AS on Eesti ettevõte, mille tegevus hõlmab biotehnoloogiliste toodete ja teenuste arendamist, tootmist ja müüki Euroopa, Aasia ja USA ravimitööstusettevõtetele, diagnostika- ja biotehnoloogiafirmadele ning akadeemilistele teadus- ja arendusasutustele.

Icosagen toetab Eesti gümnaasiumiõpilaste ettevalmistust rahvusvaheliseks bioloogiaolümpiaadiks (IBO).

Varasemaga võrreldes kutsutakse rohkem õpilasi nädalasele IBO õppesessioonile, mille lõpus valitakse Eesti võistkonna kandidaadid. Neile omakorda korraldatakse vähemalt 7-päevane õppetöö tsükkel, mil kinnistatakse õpitut ja tehakse spetsiifilisi laboritöid.

Lisaks rahastab Icosagen Eesti võistkonna osalemist Mendelejevi keemiaolümpiaadil (MKO). MKO-l esindavad riiki tublid õpilased, kes rahvusvahelise keemiaolümpiaadi võistkonda ei mahu. Sellega hoitakse üleval noorte motivatsiooni. Ühtlasi on MKO-l käinud õpilaste panus Eesti keemiaolümpiaadide arengule olnud märkimisväärne.

 

 

 

Image
Bolt logo.

„Meil on väga hea meel toetada noori, kes võistlevad rahvusvahelisel tasemel sellises valdkonnas. Informaatikaolümpiaadid ja võistlusprogrammeerimine on väga head võimalused õpilastel tegeleda tõeliselt keerukate probleemidega, mis omakorda annab julguse ja oskuse sama suuri probleeme lahendada pärast kooli.“

Toomas Römer, Bolti arendusjuht

Bolt on Eestis asutatud, Euroopa juhtiv transpordiplatvorm, mille eesmärk on linnaliikluse taskukohasemaks, mugavamaks ja vastutustundlikumaks muutmine. Tulenevalt tegevusvaldkonnast, peab Bolt oluliseks taibukate tarkvarainseneride järelkasvu panustamist.

Ettevõtte toetust kasutatakse Balti informaatikaolümpaadi ja rahvusvahelise informaatikaolümpiaadi võistkondade ettevalmistamiseks ja treeninguteks. See on ülioluline tegevus selleks, et Eesti noored oleksid rahvusvahelistel võistlustel edukad ja esirinnas.

Informaatikaolümpiaadi pikaaegse eestvedaja Targo Tennisbergi sõnul on informaatikaolümpiaadi rõhk võistlusprogrammeerimisel, mis on tavaprogrammeerimisega võrreldes nagu rallisõit liinibussi juhtimise kõrval - see õpetab kavalaid algoritme ja lähenemisi, võimaldades suuri andmehulki efektiivselt töödelda.

Just teistmoodi ja nutikas lähenemine tarkvara arendamisel loob eeldused globaalselt skaleeritavate probleemide lahendamiseks. See omakorda on vajalik Eestis edukate tehnoloogiaettevõtete tekkimiseks ja arenemiseks üle riigipiiride.

 

 

 

Image
Nortal AS logo.

„Selleks, et tehnoloogia ka tulevikus meie elu lihtsamaks teeks ning aitaks lahendada keerulisi probleeme, peame investeerima noortesse ja arendama nende huvi reaalteaduste vastu ning kasvatama seeläbi uut põlvkonda laia silmaringiga eksperte, kes lahendavad innuga väljakutseid just läbi innovatsiooni.“

Ats Albre, Nortal Eesti juht

Nortal on rahvusvaheline strateegiliste muutuste ja tehnoloogia täisteenust pakkuv ettevõte, mille klientide hulka kuuluvad valitsused ja juhtivad ettevõtted üle maailma.

Nortal peab oluliseks õpilaste infotehnoloogiaalase teadlikkuse tõstmist. Alates 2013. aastast toetab Nortal laia kandepinnaga informaatikaviktoriini "Kobras" finaalvooru korraldust. Lisaks on võõrustatud ka külaskäike ning peetud "Kopra" võistlusel edukalt osalenud õpilaste inspireerivaid huviloenguid.

2020. aastal korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koos Nortaliga IT-õppepävi Tallinnas ja Tartus, kus Nortal tutvustas karjäärivõimalusi moodas IT-ettevõttes. Õppepäevad osutusid menukaks ja kasulikuks, saades gümnasistidelt väga positiivse tagasiside. Kahtlemata said õppepäeval osalenud õpilased tuleviku osas palju selgema pildi.

Jätkame järjepidevat ja edukat koostööd, et üheskoos edendada noorte infotehnoloogia teadlikkust.

 

 

 

Image
Telia logo.

„Noored Koodi projekti toetajana on meie sooviks inspireerida noori valima oma tuleviku suunaks tehnoloogia erialasid, aidata avastada talente ja mitmekesistada reaalainete õpet. Praktilised IT laborid erinevates Eesti paikades ja väiksemates koolides koos õpetaja rolli astuvate IT-tudengite energia ja eeskujuga annavad kindlasti nendele eesmärkidele hoogu juurde.“

Elo Võrk, Telia toetustegevuste juht

Telia Eesti AS on osa Euroopa suurimast telekommunikatsiooni-ettevõttest Telia Company grupist. Ettevõtte missioon on panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks.

Koos Tartu Ülikooli teaduskooliga aitab Telia parandada Eesti kooliõpilaste tehnoloogilist kompetentsi, toetades IT-õpikoja Noored Koodi algatust.

Projekt käivitus 2020. aasta oktoobris, mil Tartu Ülikooli tudengid hakkasid käima koolides 6.-9. klassi õpilastele programmeerimist õpetamas.

 

 

 

Image
Bondora logo.

„Bondora tegeleb parema tuleviku loomisega, mistõttu on Eesti tulevastesse tehnikasuperkangelastesse investeerimine loomulik. Need IT-ga tegelevad õpilased on järgmine tehnoloogiapõlvkond ja nende tegevusel on globaalne mõju. Meil on hea meel olla Tartu Ülikooli teaduskooli peatoetaja ja loodame, et saame aidata rohkematel IT-st huvitatud õpilastel ennast arendada ja saavutada unistuste eesmärgid.“

Pärtel Tomberg, Bondora AS asutaja ja tegevjuht

Bondora on Eesti juhtiv finantsteenuste tulevikule orienteeritud fintech-ettevõte, mis pakub Euroopas säästmis-, investeerimis- ja krediiditeenuseid. Bondora eesmärgiks on aidata inimestel ületada elus esinevaid rahalisi takistusi.

Inimeste elu parendamisele keskendunud ettevõttena seab Bondora esikohale järgmise põlvkonna tuleviku toetamise. Bondora on pannud õla alla nii Eesti informaatikaolümpiaadi lõppvooru kui ka informaatikaviktoriini „Kobras“ korraldamisel.

„Kobras“ on olümpiaadist laiemale sihtrühmale suunatud informaatikaalane viktoriin, mis hõlmab matemaatikat ja loogikat ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud turvalisuse, eetika ja praktilise arvutikasutuse küsimusi.

 

Eesti on juba üle 30 aasta osalenud rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil, kust õpilased on aastate jooksul toonud arvukalt medaleid ja hoidnud Eestit informaatikatundjate riigina ka rahvusvahelises pildis. Edukate tulemuste saavutamiseks korraldatakse igal suvel Eesti võistkonnale treeninglaager, mida ka Bondora toetab.

Bondora soovib aidata luua tulevikku, kus kõik, kes sisenevad informaatikavaldkonda, tunnevad end inspireerituna ja kindlalt. Bondora jaoks on oluline, et ka neidude saavutused saaksid võrdse tunnustuse ja tähelepanu osaliseks. Seetõttu toetab ettevõte Eesti õpilaste võistlemist Euroopa tüdrukute informaatikaolümpiaadil (EGOI).

 

 

 

Image
Henkel OÜ logo.

„Tartu Ülikooli teaduskooli toetada on puhas rõõm. Töö noortega teaduse populariseerimiseks on üks tänuväärsemaid ja tulevikku vaatavamaid ettevõtmisi, mis tagab pikemas vaates kogu meie ühiskonna jätkusuutlikkuse.“

Siiri Odrats-Koni, Henkel Balti OÜ tegevjuht

Henkel on maailma keemiatööstuse lipulaev, luues juhtivaid liimi- iluhoolduse ja kodukeemia tooteid. Enam kui 140aastase ajalooga perefirma tegutseb rohkem kui 80 riigis.

Tartu Ülikooli teaduskooli uurimislabor tähendab unikaalset loodusteadusi lõimivat kooliõpilastele laboris korraldatud eksperimentaalõpet. 2021. aastal osales programmis 524 õpilast üle Eesti. Henkeli toel viidi läbi seitse laborit Rõngu Keskkooli kahele rühmale, Kõpu Põhikoolile, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumile, Laiuse Jaan Poska Põhikoolile, Mikitamäe koolile ja Tartu Hansa Koolile.