Autor:
Tartu Ülikooli teaduskool

Teaduskool pakub võimekatele võimalusi!

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldame süstemaatilist õpet üle Eesti. Meie tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

  • Pakume 7.-12. klasside õpilastele kursusi keemiast, füüsikast, bioloogiast, matemaatikast, informaatikast, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnast.
  • Korraldame üle-eestilisi olümpiaade ja ainevõistlusi.
  • Pakume koolidele võimalust tellida oma õpilastele füüsika, keemia ja bioloogia õpikodasid, külastada Chemicumis uurimislabori programme ja osaleda IT-õpikoja Noored Koodi programmeerimisõppes.
  • Õpetajad saavad kasutada meie kõrgetasemelisi ja kvaliteetseid õppematerjale õppetöö läbiviimisel.

Teaduskooli tegevusi tutvustavad videod

Hoia end kursis teaduskooli tegevustega

Teaduskooli infolistid

Tartu Ülikooli teaduskooli fond

Tartu Ülikooli teaduskooli fond (edaspidi fond) on loodud eesmärgiga koguda ja vahendada annetusi ning toetusi Tartu Ülikooli teaduskooli ja koolinoorte erialase eneseteostusega seotud ettevõtmistele (aineolümpiaadid, erialavõistlused, laagrid, rahvusvahelised olümpiaadid ja võistlused, arengustipendiumid jms). Sissemakseid fondi saab teha Tartu Ülikooli sihtasutuse arveldusarvele EE532200221010373441 Swedbank või EE471010102026293006 SEB Pank märkides selgitusse „Teaduskool“.

Ava teaduskooli fondi statuut

Teaduskooli projektid

Koostööpartnerid

Teaduskooli ajalugu