Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Lossi 36, ruum 301
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5583
skytte@ut.ee

Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Postiaadress: Lossi 36, 51003 Tartu
Kontakttelefon: 737 5583
E-post: skytte@ut.ee
TÜ Erasmuse ID kood: EE TARTU02
 

Instituudi juhataja: Kristiina Tõnnisson, tel 737 6374, kristiina.tonnisson@ut.ee
Meediapäringud (sh teadlaste ekspertiisi vahendamine): Mart Alaru, tel 737 6584, mart.alaru@ut.ee

Instituudi uudised

Kristiina Tõnnisson
Kristiina Tõnnisson
instituudi juhataja, haldusjuhtimise lektor
PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
+372 737 6372
+372 5554 4312
Lossi 36-302
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Eesti avalik haldus
 • haldusjuhtimine
 • haldusreformid
 • organisatsiooniteooria ja -käitumine
 • kodanikuühiskond
 • muutuste juhtimine
 • hariduspoliitika
 • haridusprogrammide hindamine
Mihkel Solvak
Mihkel Solvak
asejuhataja arenduse alal, tehnoloogiauuringute kaasprofessor
PhD (politoloogia)
+372 737 6141
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • e-valimiste kasutusmustrid, levik, mõju osalusele ja valimiste tulemustele
 • e-riik: kasutamine, levik, majanduslik mõju, usaldus riigi vastu, e-demokraatia
 • e-teenuste levik, kasutus ja arendamine
 • valimiskäitumine, valimisosalus
Piret Ehin
Piret Ehin
asejuhataja teadustöö alal, võrdleva poliitika professor, politoloogia doktoriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Euroopa integratsioon
 • Euroopa integratsiooniteooriad ja nende rakendamine
 • demokraatia ja legitiimsus Euroopa Liidus
 • Euroopa parlamendi valimised
 • parlamendi järelvalve EL asjade alal
 • liikmesriikide institutsioonide ja poliitikate euroopastumine
Eiki Berg
Eiki Berg
rahvusvaheliste suhete teooria professor, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute programmijuht
PhD (geoinformaatika ja kartograafia)
+372 737 5311
Lossi 36-324
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Traditsiooniline ja kriitiline geopoliitika
 • Piirid, territoriaalvaidlused, piiriülene koostöö
 • Setsessionistlikud konfliktid ning tunnustamata riigid
 • Territoriaalsuse ja suveräänsuse küsimused
 • Võimujagamine ja liberaalne rahuloome
 • EL laienemine 
Alar Streimann
Alar Streimann
rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia külalisprofessor
+372 737 5937
Lossi 36-325
Vincent Homburg
Vincentius Martinus Franciscus Homburg
e-valitsemise professor
PhD
+372 737 5937
Lossi 36-325
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • E-government & e-governance
 • Public governance
 • Public service delivery
 • Digital and organizational transformation
 • Policy change
Andrey Makarychev
Andrey Makarychev
regionaalsete poliitikauuringute professor
teaduste doktor
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Biopolitics
 • Russian Foreign and Security Policies
 • Regionalism and Federalism
 • EU-Russia Relations
 • Common Neighborhood
 • Arts and Politics
 • Sport Megaevents
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
poliitikateooria kaasprofessor
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36-327
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • liberalismi, demokraatia, rahvusluse, rahvusriikluse, föderalismi, suveräänsuse, rahvusvahelise rahu ja korra, rahvaste enesemääramise teooriad
 • keskkonnafilosoofia
 • ajaloofilosoofia
 • poliitilise mõtte ajaloo metodoloogia
Helen Eenmaa
Helen Eenmaa
valitsemise ja õiguspoliitika kaasprofessor
PhD (õigusteadus)
Lossi 36-310

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Juhendamisteemad

 • õigus- ja moraalifilosoofia
 • õigusökonoomika
 • tehnoloogiaõigus
 • rahvusvaheline õigus
 • õigus ja areng
Stefano Braghiroli
Stefano Braghiroli
Euroopa õpingute kaasprofessor, Euroopa Liidu - Venemaa uuringute MAÕK programmijuht, Euroopa õpingute magistriõppekava programmijuht
PhD (poliitikateadused)
+372 737 6581
Lossi 36-321
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Party politics in the European Parliament
 • EU institutions
 • EU member states and party systems
 • Euro-scepticism
 • Populism and far-right radicalism
 • Voting behaviour
 • EU-Turkey relations
 • Comparative politics
   
Martin Mölder
Martin Mölder
politoloogia kaasprofessor, "Poliitika ja valitsemine digiajastul" programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • poliitilised parteid
 • valimised
 • poliitiline käitumine
 • parteisüsteemid
   
Alar Kilp
Alar Kilp
võrdleva poliitika lektor, riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5312
Lossi 36-318
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • demokraatia
 • ideoloogiad ja väärtuskonfliktid
 • (poliitiline) kodanikuharidus ja haridusteooria (”kuidas inimene õpib”)
 • sotsiaalse reaalsuse konstruktsioon
 • religioon ja poliitika
Raul Toomla
Raul Toomla
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD (politoloogia)
+372 737 6583
Lossi 36-308
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvaheline majandus
 • rahvusvaheline konflikt
 • rahvusvahelised organisatsioonid
 • globaalprobleemid
   
Heiko Pääbo
Heiko Pääbo
Läänemere maade poliitika lektor, Kesk-,Ida-Euroopa, Venemaa, Euraasia uuringute programmijuht
PhD (politoloogia)
+372 737 5647
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusvahelised suhted Läänemere regioonis
 • Venemaa - Balti riikide suhted
 • Balti riikide välispoliitika
 • kollektiivse mälu poliitika rahvusvahelistes suhetes
 • identiteet rahvusvahelistes suhetes
 • ajalooõpikute analüüs
 • LGBTQ ja poliitika
   
Shpend Kursani
Shpend Kursani
rahvusvaheliste suhete lektor
PhD
Lossi 36-417
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Self-determination and secession
 • State-making
 • International recognition
 • Territorial disputes and conflict
 • Contestation of political authority
 • Political violence and extremism
Catherine Helen Gibson
Catherine Helen Gibson
Ida-Euroopa ja Euraasia uuringute lektor
PhD
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Politics of History and Memory
 • History of the Russian Empire, Eastern Europe, and Soviet Union
 • Language policy and politics
 • Theories of nationalism
 • Border studies
 • Qualitative and interpretative research methods
David Beecher
David Ilmar Lepasaar Beecher
poliitiliste ideede ja kultuuriloo lektor
PhD (ajalugu)
+372 737 5335
Lossi 36-415
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • Euroopa mõiste ja selle suhe Venemaaga 
 • ülikoolide ja teaduse ajalugu 
 • rahvused ja impeeriumid
 • keel ja võim
 • Nõukogude ajalugu ja kirjanduse teooria
 • maailma/globaalne ajalugu  
 • inimõigused ja üleilmastumine
 • kultuuri- ja mõtteloo teemad
Rein Toomla
Rein Toomla
võrdleva poliitika õpetaja 0,5 k
MA (politoloogia)
+372 737 5336
Lossi 36-308
Kristina Muhhina
Kristina Muhhina
halduspoliitika teadur
PhD (avalik haldus)
Lossi 36-407
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • kaasaja valitsemine 
 • poliitikakujundamine ja elluviimine 
 • Euroopa naabruspoliitika ja demokraatia edendamine 
 • kvalitatiivsed uurimismeetodid
Leonore Riitsalu
Leonore Riitsalu
käitumusliku poliitikakujundamise teadur 0,5 k
PhD (juhtimisteadus)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumisökonoomika
 • käitumuslik poliitikakujundamine
 • sekkumised käitumise muutmiseks
 • finantshariduse riiklikud strateegiad
 • rahaline heaolu
Edgars Eihmanis
Edgars Eihmanis
võrdleva poliitika teadur
PhD
+372 737 6587
Lossi 36–416
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Comparative political economy
 • Post-socialist capitalism
 • Public policy
 • Economic reforms
 • EU economic governance (European Semester, Recovery and Resilience Facility)
Juhan Saharov
Juhan Saharov
poliitikateooria teadur
PhD (politoloogia)
+372 737 5335
Lossi 36-415
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • poliitikateooria
 • mõisteajalugu
 • sotsiaalsed liikumised 
 • kodanikuühiskond
 • 1989. a revolutsioonid Ida-Euroopas
 • Eesti siirdeperioodi ajalugu ja poliitika
Oliver William Rowe
Oliver William Rowe
politoloogia nooremteadur 0,1 k
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Political theory and intellectual history of self-determination, states, and authority
 • Russian history 1861-1928; intellectual history, Western-Russian relations, early Soviet governance
 • Anarchist thought and action in Europe
Izzet Yalin Youksel
Izzet Yalin Youksel
politoloogia nooremteadur
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Azniv Tadevosyan
Azniv Tadevosyan
politoloogia nooremteadur
MA (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)
Lossi 36-422
Sandra Hagelin
Sandra Charlotta Hagelin
politoloogia nooremteadur 0,45 k
MA (Euroopa õpingud)
Lossi 36-422
Juhendamisteemad

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Border studies
 • Critical geopolitics
 • EU border-making
 • Interpretive research (especially discourse analysis)
Bogdan Romanov
Bogdan Romanov
e-valitsemise nooremteadur
MA (demokraatia ja valitsemine)
Lossi 36-304
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:

Õppejõud juhendab inglise keeles

 • Online voting usage in democratic and non-democratic regimes
 • Digital governance
 • Political trust and distrust
 • Healthcare-related policymaking and policy analysis
 • Quantitative analysis via Python, R, Stata
 • Machine Learning for classification and forecast
 • Textual data collection and analysis
Tatiana Lupacheva
politoloogia nooremteadur 0,45 k
MA (demokraatia ja valitsemine)
Akbar Mammadov
Akbar Mammadov
politoloogia nooremteadur
MA (matemaatiline majandusteadus)
Lossi 36-422
Anselm Schmidt
politoloogia nooremteadur 0,1 k
MA (Ida-Lääne uuringud)
Lossi 36-422
Pirjo Turk
Pirjo Turk
politoloogia nooremteadur
MA (muutuste juhtimine ühiskonnas)
Lossi 36-422
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Kaasjuhendamisteemad
 • sooline võrdõiguslikkus (palgalõhe, võrdne kohtlemine töökeskkonnas)
 • laste- ja perepoliitika
 • töö- ja sotsiaalpoliitika
Thomas Linsenmaier
Thomas Michael Linsenmaier
analüütik
(politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • EU Foreign Policy
 • External Relations of the European Union
 • European Integration
 • International Relations theory
 • Norms in World Politics
 • Security Politics
   
Annegrete Molloka
Annegrete Molloka
analüütik 0,5 k
MSc (finants- ja kindlustusmatemaatika)
+372 737 6141
Lossi 36-304
Kristel Vits
Kristel Vits
analüütik 0,8 k
MA (rahvusvahelised suhted)
+372 737 5199
+372 5816 0307
Lossi 36-320
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
 • de facto riigid
 • väikeriigid
 • rahvusvaheline konfliktiohjamine.
   
Varje Kuut
Varje Kuut
rahvusvaheliste projektide peaspetsialist 0,75 k
+372 737 6376
Lossi 36-315
Evelyn Pihla
Evelyn Pihla
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,8 k
MA (info- ja teadmusjuhtimine)
+372 737 6379
+372 5615 8017
Lossi 36-319
Uta Kührt
Uta Kührt
Erasmuse koordinaator ja projektijuht
MA (kirjalik tõlge)
+372 737 5154
Lossi 36-301
Linda Liis Tanni
Linda Liis Tanni
rahvusvaheliste üliõpilaste koordinaator 0,5 k
+372 737 5154
Lossi 36-301
Aigi Hommik
Aigi Hommik
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5583
Lossi 36-301
Yurii Kondratyk
Yurii Kondratyk
digioskuste projektijuht
MA (poliitika ja valitsemine digiajastul)
+372 737 5198
Lossi 36-328
Mart Alaru
Mart Alaru
teaduskommunikatsiooni spetsialist
MA (etnoloogia)
+372 737 6379
+372 5743 4244
Lossi 36-319
Liisa Talving
Liisa Talving
võrdleva poliitika kaasprofessor (tööleping peatatud)
PhD (politoloogia)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • valimiskäitumine
 • avalik arvamus
 • euroskeptitsism
 • populism
   
Stefan Dedovic
Stefan Dedovic
e-valitsemise nooremteadur (tööleping peatatud)
MA (avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine)
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Digital transformation
 • Digital health
 • E-Governance
 • Cross-border e-services
 • Mobile government
 • Digital Identity
Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist (tööleping peatatud)
MSc (ökosüsteemide tehnoloogia)
Hector Pagan
Hector Charles Pagan
programmijuht-analüütik 0,5 k
MPA (avalik haldus)
+372 737 6582
Lossi 36-404
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad:
Õppejõud juhendab inglise keeles
 • Public/ NGO Management
 • Third Sector (theories/practice)
 • Civil Society
Helena Maripuu
Helena Maripuu
projektijuht 0,44 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-418
RAKE
Gerly Tamm
projektijuht-analüütik 0,2 k
PhD (psühholoogia)
+372 737 6378
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • käitumuslike sekkumiste disain ja nende efektiivsuse hindamine (sh sotsiaalprogrammide tõhusus)
 • sotsiaalse taju ja kognitiivse kontrolli teemalised uuringud (sh sotsiaalärevuse teema)
 • (poliitilised) uskumused ja otsustamine (baasmehhanismide eksperimentaalsed uuringud)
RAKE
Anneli Saaroja
analüütik
MA (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
+372 737 6373
Lossi 36-329
Keit
Keit Simmulmann
assistent-analüütik
MA (haridustehnoloogia korraldus)
+372 737 6378
Lossi 36-303
Ali Haririan
kujundaja
MSc (inimese ja arvuti interaktsioon)
Lossi 36-419
Anastasiia Turusinova
Anastasiia Turusinova
digiturunduse spetsialist
MA (euroopa liidu - venemaa uuringud)
+372 737 6579
Lossi 36-419
Riin Teugijas
Riin Teugijas
projekti finantskoordinaator
MA (juhtimine ja turundus)
Lossi 36-419
RAKE
Maie Kiisel
analüütik 0,64 k
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
+372 516 9933 (3399)
CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • Elurikkus avalikus debatis ja inimeste kogemuses (mets, põld, linn)
 • Sekkumiste kavandamine elurikkuse edendamiseks maal ja linnas
 • Energiakogukonna mudelite mitmekesisus ja loomise-arendamise protsessi analüüs
 • Ida-Virumaa elanike valmidus renoveerida elamuid
Mari Puniste
projektijuht 0,5 k
MA (rahvusvahelised suhted)
Lossi 36-418
Hanna Laius
Hanna Laius
projektijuht
MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine)
Lossi 36-419
Maria Kristiina Prass
projekti kommunikatsioonispetsialist 0,35 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Lossi 36-419

Arve rekvisiidid

Aadress: Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 TARTU
Registrikood (Tartu Ülikool): 74001073
Pank: SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 TALLINN
IBAN: EE281010102000234007
SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Käibemaksukohustuslane: EE100030417
Tehingupartneri kood: 605201

NB! Aktsepteerime vaid e-arveid. Arve saatmisel sisestage palun e-arve keskkonda Tartu Ülikooli registrikood 74001073 ning arve selgitusse "Johan Skytte poliitikauuringute instituut" ja tellimuse esitaja andmed.