Autor:
Joonas Sisask

Kontakt ja uudised

Aadress: Uppsala 10, Tartu
Postiaadress: Tartu Ülikooli teaduskool, Ülikooli 18, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50090
Telefon: 737 5581; 5697 3724
E-posti aadress: teaduskool@ut.ee

Teaduskooli uudised

Töötajate kontaktid

Ana Valdmann
direktor
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5890
+372 5565 2425
Tartu Ülikooli teaduskooli tegevuse juhtimine.
Ana Valdmann
direktor
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5890
+372 5565 2425
Heli Pärn
juhiabi
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5581
+372 520 7034
Juhtimistegevuse toetamine, dokumendihalduse korraldus, raamatupidamise- ja personalitöö algdokumendid.
Heli Pärn
juhiabi
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5581
+372 520 7034
Jaanus Sepp
arendus- ja koostöö peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5580
+372 517 7091
Arendus- ja koostöötegevuste korraldamine ja koordineerimine; üleülikooliliste teadust populariseerivate projektide koordineerimine.
Jaanus Sepp
arendus- ja koostöö peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5580
+372 517 7091
Andreas Eerik
kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5584
+372 5340 0789
Sise- ja väliskommunikatsiooni ning sihtturunduse korraldamine; veebikeskkonna jt infokanalite haldamine; Tartu Ülikooli ja üldhariduskoolide koostöö koordineerimine.
Andreas Eerik
kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5584
+372 5340 0789
Kristel Lannes
olümpiaadide peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5697 3724
Olümpiaadide ja ainevõistluste süsteemi koordineerimine ja arendamine.
Kristel Lannes
olümpiaadide peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5697 3724
Kairi Maileht
õpilastegevuse peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5336 6130
Olümpiaadide ja õpilasvõistluste süsteemi koordineerimine ja arendamine.
Kairi Maileht
õpilastegevuse peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5336 6130
Renar Suurpere
haridustehnoloog
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 529 8272
E-õppetöö koordineerimine ja arendustegevus, elektroonsete õpilasvõistluste planeerimine, korraldamine ning süsteemide arendamine.
Renar Suurpere
haridustehnoloog
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 529 8272
Annika Põlgast
õppetöö spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 508 1170
Üldine täiendusõppe koordineerimine; õppetöö planeerimine ja koordineerimine.
Annika Põlgast
õppetöö spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 508 1170
Raili Vilt
metoodik
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
Põhikoolile suunatud matemaatikaalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine ja õppetöö.
Raili Vilt
metoodik
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
Maksim Ivanov
matemaatikaõppe peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
+372 5305 4642
Matemaatikaalase tegevuse koordineerimine ja arendamine, õppetöö, huviüritused ja võistlused.
Maksim Ivanov
matemaatikaõppe peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
+372 5305 4642
Karin Hellat
Uurimislabori koordinaator (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli keemia instituut
+372 509 0991
Karin Hellat
Uurimislabori koordinaator (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli keemia instituut
+372 509 0991
Kaido Reivelt
õpikodade projekti juht (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli füüsika instituut
+372 514 3349
Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade projekti juhtimine.
Kaido Reivelt
õpikodade projekti juht (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli füüsika instituut
+372 514 3349
Õpilaste teadusfestivali teaduskooli eripreemiad

Teaduskool andis Õpilaste teadusfestivalil eripreemiad põhjalikele inimeseõpetuse valdkonnaga seotud uurimustele

Õpilaste teadusfestival 9.-10. aprillil Ahhaa teaduskeskuses

Õpilaste teadusfestival tõi Ahhaasse andekad noored

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused