Author:
Aive Urberg

Kontakt ja uudised

Aadress: Uppsala 10, Tartu
Postiaadress: Tartu Ülikooli teaduskool, Ülikooli 18, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50090
Telefon: 737 5581; 5697 3724
E-posti aadress: teaduskool@ut.ee

Teaduskooli uudised

Töötajate kontaktid

Ana Valdmann
direktor
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5890
+372 5565 2425
Tartu Ülikooli teaduskooli tegevuse juhtimine.
Ana Valdmann
direktor
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5890
+372 5565 2425
Heli Pärn
juhiabi
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5581
+372 520 7034
Juhtimistegevuse toetamine, dokumendihalduse korraldus, raamatupidamise- ja personalitöö algdokumendid.
Heli Pärn
juhiabi
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5581
+372 520 7034
Jaanus Sepp
arendus- ja koostöö peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5580
+372 517 7091
Arendus- ja koostöötegevuste korraldamine ja koordineerimine; üleülikooliliste teadust populariseerivate projektide koordineerimine.
Jaanus Sepp
arendus- ja koostöö peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5580
+372 517 7091
Jonas Erik Laane
kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5584
+372 5340 0789
Sise- ja väliskommunikatsiooni ning sihtturunduse korraldamine; veebikeskkonna jt infokanalite haldamine; Tartu Ülikooli ja üldhariduskoolide koostöö koordineerimine.
Jonas Erik Laane
kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5584
+372 5340 0789
Merle Rahkema
olümpiaadide peaspetsialist
+372 737 5889
+372 5697 3724
Olümpiaadide ja ainevõistluste süsteemi koordineerimine ja arendamine.
Merle Rahkema
olümpiaadide peaspetsialist
+372 737 5889
+372 5697 3724
Kairi Maileht
õpilastegevuse peaspetsialist 0,8
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5336 6130
Olümpiaadide ja õpilasvõistluste süsteemi koordineerimine ja arendamine.
Kairi Maileht
õpilastegevuse peaspetsialist 0,8
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5336 6130
Kelli Hanschmidt
võistlus- ja õppekorralduse peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 529 8272
E-õppetöö koordineerimine ja arendustegevus, õppesessioonide planeerimine ja korraldamine, elektroonsete õpilasvõistluste planeerimine, korraldamine ning süsteemide arendamine.
Kelli Hanschmidt
võistlus- ja õppekorralduse peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 529 8272
Annika Põlgast
õppetöö spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 508 1170
Üldine täiendusõppe koordineerimine; õppetöö planeerimine ja koordineerimine.
Annika Põlgast
õppetöö spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 508 1170
Raili Vilt
metoodik
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
Põhikoolile suunatud matemaatikaalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine ja õppetöö.
Raili Vilt
metoodik
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
Maksim Ivanov
matemaatikaõppe peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
+372 5305 4642
Matemaatikaalase tegevuse koordineerimine ja arendamine, õppetöö, huviüritused ja võistlused.
Maksim Ivanov
matemaatikaõppe peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
+372 5305 4642
Karin Hellat
Uurimislabori koordinaator (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli keemia instituut
+372 509 0991
Karin Hellat
Uurimislabori koordinaator (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli keemia instituut
+372 509 0991
Kaido Reivelt
õpikodade projekti juht (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli füüsika instituut
+372 514 3349
Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade projekti juhtimine.
Kaido Reivelt
õpikodade projekti juht (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli füüsika instituut
+372 514 3349
#teaduskool
Küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Informaatika õpetamise konverentsil tutvustati „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programmi“

#teaduskool
Vilniuse Ülikooli informaatika professor Valentina Dagiene ja Eestis korraldatava „Kopra“ võistluse žürii esimees Ahto Truu koos teaduskooli koosseisuga.

Informaatikaviktoriini „Kobras“ algataja külastas teaduskooli

#teaduskool
Transpordiameti tunnustus Tartu Ülikooli teaduskoolile.

Transpordiamet tunnustas Tartu Ülikooli teaduskooli