Autor:
Aive Urberg

Kontakt ja uudised

Aadress: Uppsala 10, Tartu
Postiaadress: Tartu Ülikooli teaduskool, Ülikooli 18, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50090
Telefon: 737 5581; 5697 3724
E-posti aadress: teaduskool@ut.ee

Teaduskooli uudised

Töötajate kontaktid

Ana Valdmann
direktor
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5890
+372 5565 2425
Tartu Ülikooli teaduskooli tegevuse juhtimine.
Ana Valdmann
direktor
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5890
+372 5565 2425
Heli Pärn
juhiabi
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5581
+372 520 7034
Juhtimistegevuse toetamine, dokumendihalduse korraldus, raamatupidamise- ja personalitöö algdokumendid.
Heli Pärn
juhiabi
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5581
+372 520 7034
Jaanus Sepp
arendus- ja koostöö peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5580
+372 517 7091
Arendus- ja koostöötegevuste korraldamine ja koordineerimine; üleülikooliliste teadust populariseerivate projektide koordineerimine.
Jaanus Sepp
arendus- ja koostöö peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5580
+372 517 7091
Jonas Erik Laane
kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5584
+372 5340 0789
Sise- ja väliskommunikatsiooni ning sihtturunduse korraldamine; veebikeskkonna jt infokanalite haldamine; Tartu Ülikooli ja üldhariduskoolide koostöö koordineerimine.
Jonas Erik Laane
kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5584
+372 5340 0789
Kristel Lannes
olümpiaadide peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5697 3724
Olümpiaadide ja ainevõistluste süsteemi koordineerimine ja arendamine.
Kristel Lannes
olümpiaadide peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5697 3724
Kairi Maileht
õpilastegevuse peaspetsialist 0,8
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5336 6130
Olümpiaadide ja õpilasvõistluste süsteemi koordineerimine ja arendamine.
Kairi Maileht
õpilastegevuse peaspetsialist 0,8
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5889
+372 5336 6130
Kelli Hanschmidt
võistlus- ja õppekorralduse peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 529 8272
E-õppetöö koordineerimine ja arendustegevus, õppesessioonide planeerimine ja korraldamine, elektroonsete õpilasvõistluste planeerimine, korraldamine ning süsteemide arendamine.
Kelli Hanschmidt
võistlus- ja õppekorralduse peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 529 8272
Annika Põlgast
õppetöö spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 508 1170
Üldine täiendusõppe koordineerimine; õppetöö planeerimine ja koordineerimine.
Annika Põlgast
õppetöö spetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 508 1170
Raili Vilt
metoodik
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
Põhikoolile suunatud matemaatikaalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine ja õppetöö.
Raili Vilt
metoodik
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
Maksim Ivanov
matemaatikaõppe peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
+372 5305 4642
Matemaatikaalase tegevuse koordineerimine ja arendamine, õppetöö, huviüritused ja võistlused.
Maksim Ivanov
matemaatikaõppe peaspetsialist
Tartu Ülikooli teaduskool
+372 737 5521
+372 5305 4642
Karin Hellat
Uurimislabori koordinaator (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli keemia instituut
+372 509 0991
Karin Hellat
Uurimislabori koordinaator (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli keemia instituut
+372 509 0991
Kaido Reivelt
õpikodade projekti juht (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli füüsika instituut
+372 514 3349
Füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade projekti juhtimine.
Kaido Reivelt
õpikodade projekti juht (koosseisuväline)
Tartu Ülikooli füüsika instituut
+372 514 3349
Esitluse tegemine valges auditooriumis. Inimesed istuvad ümmargustest laudades.

CTF Tech ja Tartu Ülikooli teaduskool korraldavad küberõppekeskkonna koolituspäevi

Pikkade juustega tüdruk istub kivitrepil ja vaatab tänaval sõitvaid autosid.

Liiklustark 2024

Küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Informaatika õpetamise konverentsil tutvustati „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programmi“