Teaduskooli e-kursused põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Teaduskooli kursused ja koolitused õpetajatele

Õppetöö korraldus

Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel saavad põhikooli- ja gümnaasiuminoored õppida süvendatult huvipakkuvaid aineid ja täiendada teadmisi erinevates valdkondades.

Tutvu õppetöö korraldusega

E-õppel osalemine Moodle’i keskkonnas

Tutvu juhendiga

Lisapunkte andvad teaduskooli kursused ja vaba juurdepääsuga e-kursused

Mitmed TÜ teaduskooli e-kursused annavad Tartu Ülikooli sisseastumisel lisapunkte.

Loe lähemalt kursuste ja õppekavade kohta