Teaduskooli e-kursused põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele

Õppetöö korraldus

Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel saavad põhikooli- ja gümnaasiuminoored õppida süvendatult huvipakkuvaid aineid ja täiendada teadmisi erinevates valdkondades,

Tutvu õppetöö korraldusega

E-õppel osalemine Moodle’i keskkonnas

Tutvu juhendiga