Tartu Ülikooli teaduskooli põhikiri

Ava täismahus dokument

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori
29. detsembri 2015. a käskkirjaga nr 75 (jõustunud 01.01.2016)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
7. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 16 (jõustunud 07.12.2017)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
15. juuni 2018. a käskkirjaga nr 17 (jõustunud 15.06.2018)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
22. juuli 2020. a käskkirjaga nr 15 (jõustunud 22.07.2020)

Esitluse tegemine valges auditooriumis. Inimesed istuvad ümmargustest laudades.

CTF Tech ja Tartu Ülikooli teaduskool korraldavad küberõppekeskkonna koolituspäevi

Pikkade juustega tüdruk istub kivitrepil ja vaatab tänaval sõitvaid autosid.

Liiklustark 2024

Küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Informaatika õpetamise konverentsil tutvustati „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programmi“