Tartu Ülikooli teaduskooli põhikiri

Ava täismahus dokument

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori
29. detsembri 2015. a käskkirjaga nr 75 (jõustunud 01.01.2016)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
7. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 16 (jõustunud 07.12.2017)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
15. juuni 2018. a käskkirjaga nr 17 (jõustunud 15.06.2018)

MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
22. juuli 2020. a käskkirjaga nr 15 (jõustunud 22.07.2020)

#teaduskool
#teaduskool
Küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Informaatika õpetamise konverentsil tutvustati „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programmi“

#teaduskool
Vilniuse Ülikooli informaatika professor Valentina Dagiene ja Eestis korraldatava „Kopra“ võistluse žürii esimees Ahto Truu koos teaduskooli koosseisuga.

Informaatikaviktoriini „Kobras“ algataja külastas teaduskooli