Autor:
Tartu Ülikool

Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad

Õpikojad on koolis toimuv tunniplaani sobituv või eraldiseisev laboritundide programm, kus 7.-12. klasside õpilased saavad teha füüsika-, keemia- ja bioloogiakatseid. Õpikojad aitavad rikastada õppekava ja tugevdada kooli võimekust reaal- ja loodusteadustes.

Tartu Ülikooli teaduskool pakub 2024.-2025. õppeaastal järgmisi õpikodasid:

Bioloogia põhikoolile ja gümnaasiumile
Bioloogia õpikoda annab võimaluse kinnistada riiklikku õppekava. Selleks kordame lühidalt teoreetilist osa ja teeme palju praktilisi töid, mis eeldavad kaasa mõtlemist. Uurime taimi ja loomi, vaatame baktereid, kes elavad meie ümber, uurime iseennast ja saame teada, kui kerge on aju segadusse ajada. Muidugi mõista heidame pilgu ka molekulaarbioloogia maailma, kasutades moodsat laboritehnikat.

Keemia gümnaasiumile 
Keemia õpikoda pakub võimalust praktiliselt kinnistada ja rakendada koolis õpitud teoreetilisi teadmisi. Õpikojas käsitletakse mitmekesiseid teemasid ning luuakse seoseid keemia ja igapäevaelu vahel. Uuritakse nii anorgaanilisi reaktsioone kui ka polümeeride keemiat. Muuhulgas saavad õpilased kätt proovida ka happe-alus tiitrimisel ning fotode ilmutamisel.

Füüsika põhikoolile
Füüsika õpikoda põhikoolile järgib riiklikku põhikooli füüsika õppekava, kattes mehaanika (2 kohtumist), valgusõpetuse (2 kohtumist), elektriõpetuse (2 kohtumist) ja soojusõpetuse (1 kohtumine) teemasid. Kasutame kvaliteetseid õppevahendeid, millega käivad kaasas elektroonilised tööjuhendid.

Füüsika gümnaasiumile
Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid. Nende hulgas on palju sellist, mida iga päev ei näe, kuid ka katseid lihtsate vahenditega. Teeme ka katseid olümpiaadidelt. Teooria osa võimaldab toimuvat mõista ja seob nähtu ka teiste valdkondadega. Sobiva ilma korral vaatleme Päikest ning planeete.

Õpikojad viime läbi koolis. Juhendajad toovad vajalikud katsevahendid ise kaasa. Õppeaasta jooksul toimub igas õpikojas kuni seitse, gümnaasiumi füüsikas kaheksa kohtumist. Ühe õpikoja kestus on 3-4 koolitundi. Õpikojas saab korraga osaleda 15-25 õpilast. Väga oodatud on ka õpetajad.

Õpikodade programmis osalevalt koolilt ootame:

 • ruume õpikodade läbiviimiseks,
 • kohapealset organiseerimist (sh koostööd teiste koolidega) ja rühmade regulaarset täituvuse tagamist,
 • osalevate õpilaste registreerimist Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis.

Taotluse füüsika, keemia ja bioloogia õpikodades osalemiseks 2024/2025 saab teha siin:

Taotluse vorm

Oleme valmis koolidega läbi rääkima, et leida parimaid lahendusi, kuidas õpikojad toetaksid koolide õppeprotsessi.

Vähemalt viies (gümnaasiumi füüsika puhul kuues) õpikojas osalenud õpilased saavad õpikodade läbimise kohta tunnistuse. Teaduskool saadab kevadel tunnistuse digitaalselt osaleja e-posti aadressile. Osalevad õpetajad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja oskused vastavat kursust ise edaspidi koolis õpetada.

Õpikoja osalemistasu on ühe kooli õpilaste rühmale 100 eurot õppeaasta kohta, mitme kooli õpilastest koosnevale rühmale on programm tasuta.

 1. Audru Kool
 2. Avinurme Gümnaasium
 3. Elva Gümnaasium
 4. Juhan Liivi nim. Alatskivi Kool
 5. Koeru Keskkool
 6. Kuusalu Keskkool
 7. Rapla Vesiroosi Kool ja Rapla Gümnaasium
 8. Suure-Jaani Kool/Suure-Jaani Gümnaasium
 9. Tõrva Gümnaasium
 10. Valga Gümnaasium
 1. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
 2. Elva Gümnaasium
 3. Otepää Gümnaasium
 4. Pärnu Koidula Gümnaasium
 5. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
 6. Rapla Gümnaasium
 7. Simuna ja Laekvere Kool
 8. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium
 9. Toila Gümnaasium
 10. Vastseliina Gümnaasium
 1. A. Haava nim Pala Kool
 2. Gaia Kool
 3. Järva-Jaani Gümnaasium
 4. Kose Gümnaasium
 5. Rannu Kool
 6. Roosna-Alliku Põhikool
 7. Suure-Jaani Kool
 8. Vändra Gümnaasium
 9. Ääsmäe Põhikool
 10. Tartu Tamme Kool
 11. Lihula Gümnaasium
 12. Orissaare Gümnaasium
 1. Jõgevamaa Gümnaasium
 2. Jüri Gümnaasium
 3. Kohtla-Järve rühm
 4. Läänemaa Ühisgümnaasium
 5. Narva rühm
 6. Pärnu rühm
 7. Rapla Gümnaasium
 8. Tallinna rühm
 9. Türi Ühisgümnaasium
 10. Viimsi Gümnaasium