Talendid Tartusse!

Uurimistööde juhendamine

Hea koolinoor!

Kui osaled riiklikel uurimistööde konkurssidel ja sooviksid leida endale Tartu Ülikoolist kaasjuhendaja, siis võta meiega ühendust. Kirjuta oma soovist teaduskool@ut.ee.