Millega on tegu?

Lahtised võistlused on olümpiaadi tasemel ainevõistlused, mis võimaldavad noortel, sh nendel, kes mingil põhjusel ei saa olümpiaadil osaleda, oma ainealaseid oskusi näidata. Lahtised võistlused toimuvad järgmistes ainetes: astronoomia, füüsika, informaatika, keemia ja matemaatika.
Lahtisel võistlusel saavad osaleda kõik vastavasse vanuserühma kuuluvad õpilased, teatud võistluste puhul ka üliõpilased.
Lahtiste võistluste tulemusi arvestatakse olümpiaadide lõppvooru kutsumisel.
Tartu Ülikooli teaduskool koordineerib võistluste toimumist, iga lahtise võistluse korraldamisega tegeleb vastava olümpiaadi žürii.

Teaduskooli poolt korraldatavad lahtised võistlused

Värviliste spiraalidega optiline illustratsioon.

Füüsika lahtine võistlus

Arvuti, millel on kuvatud kood.

Informaatika lahtine võistlus

Pealt vaates on keemiliste elementide perioodilistabel laual koos koonilise kolviga.

Keemia lahtine võistlus

Must tahvel valge kriidiga matemaatilisi graafikuid ja teisendusi täis kirjutatud.

Matemaatika lahtine võistlus

Lahtiste võistluste kalender

Jälgi kalendrit