Bioloogia õppematerjalid

Siia lehele on kokku kogutud bioloogiaga seotud õppematerjalid.

M. Dockery ja M. Reiss "Loomade käitumine: Praktilised tööd ja andmekogumisharjutused gümnaasiumiastmele"
See õppematerjal on tõlge M. Dockery ja M. Reiss'i raamatust "Animal behaviour" (ilm. 1997), mis on kohandatud Eesti õpilastele sobivaks. Õppematerjal annab võimaluse täiendada gümnaasiumiastme bioloogia, psühholoogia või loodusteaduste õppekavasid huvitavate ja eri raskusastmetega praktiliste töödega, mis võimaldavad õpilastel arendada õpioskusi andmekogumisülesannete sooritamise kaudu.

TÜ teaduskooli kursus "Rakubioloogia ja biokeemia"

Rein Sikuti Rakubioloogia loengute konspekt http://cellbio.ebc.ee/rakubio/

Sulev Ingerpuu koostatud illustreeriv pildimaterjal Rein Sikuti loengute juurde http://www.ebc.ee/loengud/sulevi/index.html

Jaanus Remme Molekulaarbioloogia loengute konspekt http://www.ebc.ee/loengud/jaanus/molbi.html

"Meditsiiniline biokeemia I" M. Zilmer et al., 292lk, Tartu 2001 ISBN 9985-2-0523-5

Alternatiivina "Inimorganismi biomolekulid ja metabolism" M. Zilmer et al, 464 lk, Tartu 2006 ISBN 9985-2-1161-8; peatükid 1-9 ja 12

TÜ teaduskooli kursus "Taimeanatoomia"

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja Urmas Tokko Botaanika konspekt http://www.tamme.tartu.ee/projektid/bio/
http://www.ebu.ee/tokko/tokkosisu.html

Taimerakk (Rein Sikut "Rakubioloogia"): http://cellbio.ebc.ee/rakubio/taimerak.html

"Botaanika" V. Hržanovski, S. Ponomarenko, 460 lk, Tln 1988 ISBN 5-440-00275-8  
Lugeda:

  • lk 3-160 (Anatoomia ja morfoloogia)   
  • lk 349-380 (Botaanika üldküsimused)   
  • lk 381-435 (Taimefüsioloogia)    

Alternatiivina vastavad peatükid raamatutest:  

  • "Botaanika I" A. Kalda, E. Kukk, V. Masing et al., 432 lk, Tln 1965   
  • "Soontaimede anatoomia väike praktikum" T. Kukk, Tartu 1996.   
  • "Taimefüsioloogia" H. Miidla, 424 lk, Tln 1984

TÜ teaduskooli kursus "Anatoomia ja füsioloogia"  

Alternatiivina

TÜ teaduskooli kursus "Geneetika ja evolutsioon"

Maia Kivisaare Geneetika I loengute konspekt http://www.ebc.ee/loengud/maia/gen1/index.html

Richard Villemsi Evolutsioonilise bioloogia loengute konspekt http://www.ebc.ee/loengud/evol/

"Ökoloogia raamat" H. Pleijel, 96lk, Tln 1993