Author:
Mariana Tulf

Talendid Tartusse

Programmi eesmärk on pakkuda atraktiivseid õppimisvõimalusi tulevastele tudengitele, kes on oma senisel haridusteel saavutanud suurepäraseid õpitulemusi ja seega juba omandanud ülikooliõpingute alguse väärsed teadmised.

 

Taotluse esitamine 2023/2024. õppeaastaks

Tavalisest mitmekesisemad õpivõimalused Tartu Ülikoolis!

Oled oodatud kandideerima, kui Sa oled lõpetanud gümnaasiumi aastatel 2021, 2022 või 2023 ja

  • oled gümnaasiumi jooksul (viimased kolm õppeaastat) osalenud rahvusvahelistel olümpiaadidel või Eesti olümpiaadide lõppvoorudes
  • või sinu eesti keele ja matemaatika riigieksami tulemused on mõlemad vähemalt 90 punkti
  • või oled Tartu Ülikooli akadeemilises testis saanud vähemalt 80 punkti.

Pingerea moodustamisel on eelistatud olümpiaadidel osalejad.

Osale projektides või arenda oma õpetamisoskusi

Selleks koostad juba esimeseks kursuseks oma valitud õppekava kõrvale meelepärase õpiprogrammi, valides kolme suuna vahel. Õpingute jooksul võid igal aastal valida uue suuna või jätkata juba valitud teed.

Teadusprojekt (25 noort)

Ettevõtlusprojekt (25 noort)

Noore õpetaja projekt (10 noort)

Soovitan kõigil noortel selliste võimaluste osas silmad lahti hoida ning olla julge erinevaid asju katsetama, sest kahetsema kindlasti ei pea.

eesti ja soome-ugri keeleteaduse tudeng Annaliis Tenisson

Huviringi korraldamine on võimas kogemus! Noored on lihtsalt nii toredad ja avatud.

psühholoogiatudeng Ege-Ly Petermann

Taotluse esitamine 2023/2024. õppeaastaks

Taotluste esitamine järgmise aasta programmiks on alanud. Esita programmis osalemise taotlus ning vali meelepärane suund hiljemalt 24. juuliks 2023.

Projektieelistusi arvestatakse lõpliku otsuse tegemisel, kuid need ei taga kindlalt kohta meelisprojektis.

Programmi pääsejad selguvad 17. augustil 2023. Kõiki kandideerinuid teavitame tulemusest e-kirjaga.
„Talendid Tartusse!“ programmi koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool.

KANDIDEERI PROGRAMMI

#kooliõpilasele
Sülearvuti laua peal.

Veebivõistlusel Indikaator kinnistati keemiatundides õpitut

#kooliõpilasele
Jänku-Juta matemaatikavõistlus.

Algklassiõpilased said maikuus Jänku-Jutaga nuputada

#kooliõpilasele
Õpilased õpikojas.

Alanud on registreerumine füüsika, keemia ja bioloogia õpikodadesse