Autor:
Association Kangourou sans Frontières

Känguru 2023 info

Känguru ülesanded pakuvad kiiret ja põnevat nuputamist arvude ja geomeetriliste kujunditega ning panevad märkama seoseid ja seaduspärasusi. 

16. märts 2023

Ootame osalema kõiki 1.-12. klassi õpilasi, kes soovivad end proovile panna. 

Võistlusmäng toimub kuues vanuserühmas: 

 • pre-ekolier (1.-2. klass),  ekolier (3.-4. klass) 
 • benjamin (5.-6. klass),  kadett (7.-8. klass) 
 • juunior (9.-10. klass),  student (11.-12.klass) 

 Võistlusmäng toimub koolides kohapeal, soovitavalt ajavahemikus 08.00 – 15.00.  

 Igal osavõtjal on lahendamiseks aega 1 tund ja 15 min ning võistlustulemus läheb kirja vaid ühes vanuserühmas. 

  Pre-ekolieridel ja ekolieridel on 24 stardipunkti, ülejäänutel 30. Pre-ekolieridel ja ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, mis on raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest ainult üks on õige. Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastamata jätmine 0 punkti. Õpilane valib õige ja märgib selle ise vastava variandi vastuste lehele. 

  Lahendamisel võib kasutada lisapaberit, joonlauda ja pliiatseid. Kõik muud abivahendid ei ole lubatud. 

  Osaleja saab valida, kas soovib ülesannete tekste eesti või vene keeles.

     Vanuserühmade pre-ekolier ja ekolier osalejatel on võimalus valida ka ülesanded inglise keeles.

  Võistlusmängu koduleht (varasemate aastate ülesanded, kokkuvõtted): www.teaduskool.ut.ee/ainevoistlused/kanguru 

  Osalustasu on 1,6 eurot iga registreeritud õpilase kohta. 

  Üleriigiliste tulemuste selgudes saadetakse registreerunud  koolile nende osalenud õpilaste tulemused. Oma õpilaste tulemusi võib kool avalikustada vastavalt oma reeglitele ja traditsioonidele. 

  Võistlusmängu kodulehel avalikustatakse: osalejate arvud koolide ja vanuserühmade kaupa, vanuserühmade kaupa tulemuste ja vastuste jaotus, iga vanuserühma üleriigilised ~50 parimat (nimi, kool, klass, tulemus).  

  Üldpingerivis vähemalt 10% vastavas vanuserühmas osalenutest saavad suuremaid või väiksemaid auhindu.   Auhindadeks lauamängud, nuputusvigurid, võistluse logoga meened, erinevad koolitarbed ja joonestusvahendid. Väikesed meened iga kooli iga vanuserühma parimale. Võistluspäeval igale osavõtjale võistlusmängu kleeps. 

  Auhinnad ning meened vanuserühmade parimatele saadetakse koolidesse mai lõpus.

  Ülesanded avaldatakse võistlusmängu kodulehel 1. mail. 

  Võistlust toetab: Büroomaailm 

Image
Büroomaailm

 

Raili Vilt 
tel. 7375521, raili.vilt@ut.ee 

Osalemissoovi korral võta ühendust klassiõpetajaga või matemaatikaõpetajaga/ klassijuhatajaga. 

 

 Tee seda varakult, sest koolid saavad registreeruda 6. märtsini! 

Reeglid 

  Võistlusmäng toimub  neljapäeval, 16. märtsil 2023 koolides kohapeal.

   Kooli esindab kontaktisik, kes  vastutab  saadetud  materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest ja vahendab võistlusega seotud infot. 

  Kool tagab, et iga õpilane lahendab ülesandeid iseseisvalt ja täidab oma vastustelehe vastuste osa ise. Pre-ekolieride ja ekolieride vanuserühmas võib õpilase andmed (nimi, kool, klass, vanuserühm) täita õpetaja, aga vastuste osa täidab õpilane. Iga õpilane saab osaleda vaid ühes vanuserühmas. 

 Eesti Matemaatika Selts saadab vastavalt registreerunud õpilaste arvule kooli postiaadressile vastuste lehed ja kleepsud. Postitatakse hiljemalt 10. märtsil. 2023. 

  Kool tagab igale osalejale ülesannete tekstid trükitud kujul. 
Korraldav kool trükib/paljundab ülesannete lehed (must-valge trükk, A4 kahepoolne (võib trükkida ka A3)).  
Juurdepääsu ülesannete failidele (pdf) saadab teaduskool võistlusmängu hommikul (16. märtsil 2023) kella 7.00-ks. 

Võistluse planeerimisel palume arvestada ajaga, mis kulub ülesannete trükkimisele. 

Kool saab juurdepääsu vaid nende vanuserühmade ülesannetele (nii eesti - kui venekeelne variant, 1.-4. klass ka ingliskeelsed), milles on neil osalejad. Lähtuvalt kooli tüübist ei väljastata ülesannete komplekte, mille osalejaid neil ei õpi. 

 Kool esitab teaduskoolile oma kooli kõigi osalenud õpilaste andmed failina ja saadab postiga nende vastuste lehed. 

Osalev  kool  saadab  teaduskooli kõigi  oma  osalenud  õpilaste  vastuste  lehed  võimalikult  kiiresti,  aga  hiljemalt 20. märtsil 2023. 

Üleriigilise kokkuvõtte tegemiseks esitab kool lisaks vastuste lehtedele teaduskoolile faili kõigi osalenud õpilaste andmetega tabel kujul. 
Fail peab olema, kas xls/xlsx või ods formaadis. Tabeli põhi on võistlusmängu kodulehel ja link allalaaditavale failile lisatakse ka saadetavale detailsemale infole. 
Ühel arvutuslehel  on kõik osalenud õpilased (eesnimi, perekonnanimi, klass, vanuserühm) vanuserühmade kaupa, iga osaleja eraldi real ning kõik osalejad peavad olema samas järjestuses nagu on nende vastuste lehed teaduskooli saadetavas pakis. 

  Kontaktisikul/koolil ei ole lubatud ülesannete failide saatmine edasi isikutele ja/või e-mailidele, kes ei vastuta selles koolis ülesannete trükkimise eest.  

  Kontaktisikul/koolil ei ole lubatud ülesannete failide lisamine avalikele kodulehtedele, foorumitesse jne  aprilli lõpuni. 
 
Kui tuvastame võistluse reeglite rikkumise koolis, võime selle kooli õpilaste tulemused tühistada. Kui selgub, et võistluse korraldamise reegleid (individuaalne lahendamine koolis, ülesannete edasi saatmine, materjalide avalikustamine) rikuti, ei saa selle kooli õpilased osaleda järgmisel kahel aastal. 
 
  Lahendamisel võivad õpilased kasutada lisapaberit, joonlauda ja pliiatseid. Kõik muud abivahendid ei ole lubatud. Soovitame õpilastel lasta esialgu vastused märkida ülesannetelehele või mõne teisele paberile ning lõplike vastuste ja andmete vormistamiseks vastuselehele anda neile vajadusel lisaaega. 
 
  Kõik vanuserühmad ei pea koolis lahendama samal ajal. 

  Teaduskool saadab üleriigiliste tulemuste selgudes koolile nende õpilaste tulemused. Oma õpilaste tulemusi võib kool avalikustada vastavalt oma kehtestatud reeglitele ja traditsioonidele. 

  Võistlusmängu kodulehel avalikustatakse: osalejate arvud koolide ja vanuserühmade kaupa, vanuserühmade kaupa tulemuste ja vastuste jaotus, iga vanuserühma üleriigilise pingerivi ~50 parimat (nimi, kool, klass, tulemus). Palume koolil teavitada osalejaid ja lapsevanemaid.     (vt. https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/andmekaitsetingimused
 
 Osalustasu on 1,6 eurot iga registreeritud õpilase kohta. 

Tuleb tasuda kas hiljemalt 30. aprilliks Eesti Matemaatika Seltsi arvelduskontole EE602200221011864593 Swedbanka märgusõnaga "Känguru", lisatud kooli nimi, mille õpilaste eest makstakse või täites vastavad lahtrid registreerumislehel, tasuda laekunud digiarve ettenähtud ajaks. Digiarve väljastatakse märtsis-aprillis. 
 
  Teaduskool saadab registreerunud  koolidele (kontktisiku e-mailile)  13. märtsil  detailsema info  (koolikood, failide laadimisjuhised, postitamisaadressid jne) 

 Koolidel palume registreeruda hiljemalt 6. märtsil. 

Palume võimalusel registreerida ühe kooli kõik soovijad korraga. 

(Kui kooli erinevatel õppehoonetel on erinevad postiaadressid, võib registreeruda nn majade kaupa sh ka erinevad kontaktisikud.) 

KOOLIDE REGISTREERUMISVORM (allpool) avatud 6.veebruar-6.märts.

Andmeväljad, mis tuleb vormis täita: 

 • Kooli ametlik nimetus.
 • Kooli postiaadress. Sellele aadressile saadetakse vastustelehed ja kleepsud osalejatele. 
 • Kontaktisik (nimi, e-mail,telefon). Kontaktisik vastutab saadetud materjalide konfidentsiaalsuse ning võistlustingimuste täitmise eest ja võistlusega seotud info vahendamisega. 
 • Osalejate vanuserühmad. Võistlusmängu päeval tagatakse juurdepääs vaid registreeritud vanuserühmade ülesannetele (kõigil rühmadel nii eesti- kui ka venekeelsed ning 1.-4. klass ka ingliskeelsed). 
 • Osalevate õpilaste arv (kõik vanuserühmad kokku). Vastavalt sellele saadetakse vastustelehed, kleepsud ja tuleb tasuda osalustasu. 
 • Meenete, diplomite saatmiseks valida Omniva pakiautomaat ning lisada saaja mobiiltelefon ja e-post. 
 • Arve saaja/arve maksja, kui osalustasu tasub asutus/organisatsioon. Juhul kui arve saaja/maksja ei võta vastu digiarveid, saadetakse arve kontaktisiku e-mailile. 
 • Märkused/teated. (Näiteks, täpsustused arve osas, täpsustused erinevate koolimajade kohta jne) 

Vormi andmed saadetakse kontaktisiku e-mailile andmete ülevaatamiseks. 
 Korrektsed andmed on olulised võistlusmängu sujuvaks korraldamiseks.

 

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas