Arengukava

Missioon

"Teaduskooli põhiülesanne on üldhariduskoolide õpilastele, sh andekatele lastele, suunatud teadus- ja tehnoloogiapõhise huvihariduse pakkumine ja arendamine ning teaduse, tehnoloogia ja teadlase elukutse populariseerimine õpilaste hulgas." (Teaduskooli põhikiri, punkt 2.)

Visioon

Teaduskool pakub Eestis parimaid võimalusi õpilastele oma võimete ja teadushuvi süsteemseks arendamiseks ning on oma valdkonnas rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud.

 

Image
Tartu Ülikooli teaduskooli arengukava 2023-2028.

 

Ava terviktekst

Esitluse tegemine valges auditooriumis. Inimesed istuvad ümmargustest laudades.

CTF Tech ja Tartu Ülikooli teaduskool korraldavad küberõppekeskkonna koolituspäevi

Pikkade juustega tüdruk istub kivitrepil ja vaatab tänaval sõitvaid autosid.

Liiklustark 2024

Küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Informaatika õpetamise konverentsil tutvustati „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programmi“