Autor:
erakogu

Ettevõtlusprogramm

Noored ja ettevõtlus on SEB jaoks olulised märksõnad, kuna SEB eesmärgiks on toetada noorte arengut: nõustada ettevõtluses, jagada rahatarkust ning pakkuda praktilisi võimalusi uute oskuste arendamisel. Kestlik tulevik on noorte teha ning selleks, et järjest süvenevad probleemid ühiskonnas lahenduse saaksid, kutsub SEB noori probleemidele lahendusi leidma.

Tartu Ülikooli talenditel on võimalus hüpata ettevõtlusmaailma, kus nad hakkavad päriselulistele probleemidele lahendusi otsima. Tudengid saavad uusi teadmisi disainmõtlemisest ning praktilist kogemust ülesannete lahendamisel. Tekivad isiklikud kontaktid tulevikuks, kuna koostööd on võimalik teha erinevate SEB mentoritega. Hea võimalus välja arendada ka edasisi koostöövõimalusi näiteks uurimistöö, lõputöö, praktika jne.

Loe lähemalt „Talendid Tartusse!“ programmist

Sügisel avaneb programmis osalejatele eksklusiivne võimalus saada osa juhendatud protsessist, mille käigus tiimid loovad reaalelulise probleemi või mõne tulevikutrendi põhjal reaalse äriidee. Tudengitest moodustatakse tiimid ning iga tiim on justkui väike start-up, mis hakkab üheskoos lahenduse nimel töötama. Programmis keskendutakse eelkõige disainmõtlemise meetodile ning lahendatakse ülesandeid loomingulisel teel. Sama protsessi kasutatakse ka SEB-s, disainides uusi tooteid ja teenuseid. Tudengil on võimalik saadud teadmisi igapäevaselt rakendama hakata.

Programmis läbitakse järgmised teemad:

  1. Probleemi uurimine
  2. Tulevikutrendide avastamine
  3. Persoona loomine
  4. Kvalitatiivse/kvantitatiivse uuringu tegemine (intervjuud/küsimustikud)
  5. Lahenduse disainimine ja testimine

NB! Programmi sisu võib muutuda või seda võidakse kohandada vastavalt tiimile.

Tiimide töö lõppeb tiimis väljatöötatud ideede ja tehtud tegevuste esitlemisega SEB žüriile ning teistele tiimidele. Tiimidel on võimalik tiimitööd teha SEB Tartu Innovatsioonikeskuses, mis asub Tartu Ülikooli Delta keskuses.

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas