Loodusõpetuse õppevideod

Siia leheküljele on koondatud õppevideod, mis on mõeldud esimese ja teise kooliastme loodusõpetuse tundides kasutatavaks lisamaterjaliks. Iga video juures on tausta selgitus õpetajale ja täpsem juhend, kuidas katset klassis õpilastega läbi viia. Samuti on iga video juurde loodud tööleht, mis aitab kinnistada videos käsitletud teemat.

Videote teemade valik lähtub riiklikus õppekavas toodud õppesisust ja teemadest. Vastavale vanuseastmele vajutades avaneb uus lehekülg, mis sisaldab videoid.

Loodusõpetuse õppevideod I kooliastmele

Loodusõpetuse õppevideod II kooliastmele