Autor:
Jonas Erik Laane

Noore õpetaja suund

Kas mäletad, millest sai sinu huvi teaduse vastu alguse? Ehk vaatasid mõnd põnevat saadet, lugesid raamatuid ja ajakirju või osalesid huviringis, kus lahkasid teadusega seotud teemasid. Nüüd on sinul võimalus sütitada noortes teadushuvi.

Osaledes sügissemestril kursusel „Teadushuviringi juhendamine“ omandad vajalikud oskused ja teadmised, läbi teooria ja praktiliste seminaride, et alustada oma õpetamisprojektiga. Kevadsemestril on sul päriselt võimalus katsetada õpetamist: lood oma teadushuviringi, viid läbi olümpiaadide ettevalmistuskursust koolis, paned Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste juhendamisel käe külge või pakud välja enda „hullumeelse“ idee.

Toetame praktika ettevalmistust ja läbiviimist stipendiumiga.