Autor:
/Unsplash

Füüsikaolümpiaad

Image
Õpilased on laborikitlites. Kasutavad rõõmsate nägudega katsevahendeid.

Olümpiaad toimub kolmes voorus (kooli-, piirkonna- ja lõppvoor) ning kahes vanuserühmas (põhikool ja gümnaasium). Koolivoor peetakse kohtadel väljakujunenud traditsioonide järgi. Piirkonnavoor toimub kõikjal üheaegselt ühesuguste ülesannete alusel. Lõppvooru kutsutakse orienteeruvalt 100 õpilast. Kindlasti on nende hulgas eelmise õppeaasta lõppvooru võitjad 8.-11. klassidest, piirkonnavoorude kummagi vanuserühma võitjad ja TÜ Teaduskooli korraldatava lahtise võistluse parimad, ülejäänud kohad täidetakse üleriigilise pingerea alusel.
Olümpiaadil tuleb lahendada nii teoreetilisi kui eksperimentaalseid ülesandeid. Olümpiaadi tulemuste alusel nimetatakse rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi (IPhO) võistkonna kandidaadid, kellele toimuvad täiendavad õppepäevad. Võistkonna lõplik koosseis selgitatakse  tavaliselt Eesti-Soome maavõistluse tulemuste põhjal. IPhO võistkonnale toimuvad kevad-suvel treeninglaagrid.
Olümpiaadiga seonduv info on operatiivselt leitav ka EFO žürii hallatavalt füüsikaolümpiaadi kodulehelt, kuhu on koondatud kõik füüsikavõistlustega seonduvad teated. Huvilised on oodatud liituma ka füüsikaolümpiaadi Facebooki lehega.


2023/2024. õppeaasta

Piirkonnavoor - 9. veebruar 2024
Lõppvoor - 6.-7. aprill 2024

Juhend

Ülesanded ja lahendused
Protokollileht allalaadimiseks
Lõppvooru kutsutud
Registreerimine lõppvooru
 

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Füüsikaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
Informaatikaolümpiaadi osalejad Tartu Ülikooli Delta hoone fuajees

Nädalavahtusel autasustati esimeste teaduskooli medalitega informaatikaolümpiaadi võitjaid

Sulev Kuuse.

Bioloogiaolümpiaadi žürii esimees Sulev Kuuse pälvib riikliku teenetemärgi

Vabariiklik inglise keele kõnevõistlus toimub 19. märtsil

Võistlust korraldavad Tallinna Reaalkool ja Tallinna Ülikool koostöös Haridus- ja teaduministeeriumi ja ESU-ga (English-Speaking Union).