Foto:
Unsplash

Füüsikaolümpiaad

Image

Olümpiaad toimub kolmes voorus (kooli-, piirkonna- ja lõppvoor) ning kahes vanuserühmas (põhikool ja gümnaasium). Koolivoor peetakse kohtadel väljakujunenud traditsioonide järgi. Piirkonnavoor toimub kõikjal üheaegselt ühesuguste ülesannete alusel. Lõppvooru kutsutakse orienteeruvalt 100 õpilast. Kindlasti on nende hulgas eelmise õppeaasta lõppvooru võitjad 8.-11. klassidest, piirkonnavoorude kummagi vanuserühma võitjad ja TÜ Teaduskooli korraldatava lahtise võistluse parimad, ülejäänud kohad täidetakse üleriigilise pingerea alusel.

Olümpiaadil tuleb lahendada nii teoreetilisi kui eksperimentaalseid ülesandeid. Olümpiaadi tulemuste alusel nimetatakse rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi (IPhO) võistkonna kandidaadid, kellele toimuvad täiendavad õppepäevad. Võistkonna lõplik koosseis selgitatakse  tavaliselt Eesti-Soome maavõistluse tulemuste põhjal. IPhO võistkonnale toimuvad kevad-suvel treeninglaagrid.

Olümpiaadiga seonduv info on operatiivselt leitav ka EFO žürii hallatavalt füüsikaolümpiaadi kodulehelt, kuhu on koondatud kõik füüsikavõistlustega seonduvad teated. Huvilised on oodatud liituma ka füüsikaolümpiaadi Facebooki lehega.

2022/2023. õppeaasta

Piirkonnavoor toimub 10. veebruaril ja lõppvoor  1.-2. aprillil 2023 Tartu Ülikoolis.

JUHEND

Piirkonnavooru
eksperimentaalvahendite
nimekiri

ÜLESANDED

Dokumendid Gümnaasium Põhikool

 

 

Piirkonnavooru ülesanded:
eesti keeles
vene keeles
lahendused


 

Piirkonnavooru ülesanded:
eesti keeles
vene keeles
lahendused
 

 

Võitjate nimekirjad ja lõppvooru kutsutud õpilased

Lõppvooru ajakava

Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta

Lõppvooru tulemused:
10. klass
11. klass
12. klass

Lõppvooru ülesanded:

Eesti keeles
Vene keeles
Hindamisskeemid


 

Lõppvooru tulemused:
8. klass
9. klass


Lõppvooru ülesanded:

Eesti keeles
Vene keeles
Hindamisskeemid

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Füüsikaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt

Piirkonnavoor

Lõppvoor

#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Paksu musta vene sõnaraamatu külgvaade.

Vene keel võõrkeelena olümpiaad