Autor:
/Unsplash

Geograafiaolümpiaad

Olümpiaadi koolivoorud toimuvad vastavalt kohtadel välja kujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoorud toimuvad maakondades ja suuremates linnades. Olümpiaad toimub neljas vanuserühmas: 7.kl, 8.kl, 9.kl ja 10.-12.kl. Piirkonnavoor toimub üheaegselt ühtsete ülesannete alusel, piirkonnavooru tööde alusel kutsutakse igast vanuserühmast kuni 25 õpilast lõppvooru, mis toimub igal aastal erinevas Eesti paigas. Lõppvoorus tuleb lahendada nii teoreetilisi ülesandeid kui ka praktilisi ülesandeid maastikul. Olümpiaadi tulemuste alusel valitakse välja õpilased, kes esindavad Eestit igal aastal toimuval rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil. Olümpiadi korraldab Tartu Ülikool.

 

2023/2024. õppeaasta

Piirkonnavoor - 13. veebruar 2024
Lõppvoor - 3.-4. mai 2024

Juhend

Piirkonnavoor

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 13. veebruaril 2024 Harno moodle keskkonnas. Olümpiaadist osavõtuks on vaja end registreerida HARNO moodle keskkonnas kursusele Geograafia olümpiaadi piirkonnavoor. Juhendi registreerimiseks leiad SIIT. 
7. -9. klassi testid on avatud 8.00 -13.00, 7. ja 8. klassil on testi tegemiseks on aega 90 minutit, 9. klassil 120 minutit.
Gümnaasiumi testid on avatud 12.00-16.00, testi tegemiseks on aega 120 minutit
Ülesannete lahendamisel võivad kõikide vanuserühmade õpilased kasutada internetti, samuti Eesti ja maailma atlast. 
Õpilaste piirkonnavoorus kohaloleku registreerimisleht. Registreerimislehe võib eelnevalt täita ja välja printida ning olümpiaadi toimumise päeval allkirjastada.

Lõppvoor

Lõppvooru kutsutud

Lõppvooru esialgne ajakava

Geograafiaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit
Lingvistikaolümpiaad 2024 lõppvoor

Mwangwego kirjast Austraalia ohustatud põliskeelteni – lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 2024

Euroopa eksperimentaalteaduste olümpiaad EOES 2024

Hõbedad ja pronksid Luxembourgist

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas