Informaatikaolümpiaad

Informaatikaolümpiaadil tuleb leida ja programmeerida algoritmid žürii koostatud andmetöötlusülesannete lahendamiseks.

Olümpiaad toimub kolmes etapis: lahtine võistlus, eelvoor ja lõppvoor, mille tulemuste põhjal valib žürii Eesti võistkonna kandidaadid rahvusvahelisteks võistlusteks.

 

2022/23. õppeaasta

Eelvoor peetakse 11. detsembril 2022 koolides üle Eesti ja lõppvoor 11.-12. veebruaril 2023 Tartu Ülikoolis.

Eelvoorul osalemiseks tuleb enne võistlust registreeruda nii https://eio.ee/ lehel kui ka selles koolis, kus võistlusest osa võtta soovitakse. Lõppvoorus osalemine on ainult kutsetega eelvooru ja lahtise võistluse tulemuste põhjal.

Eesti võistlustel peetakse arvestust ja jagatakse auhindu kolmes kategoorias: põhikool (kuni 9. klass), algajad (kes pole varem lõppvoorus punkte saanud) ning absoluutarvestus (kõik võistlejad). Rahvusvahelised võistlused peetakse üldiselt ühes rühmas.

Lahtise võistluse info: https://teaduskool.ut.ee/et/informaatika-lahtine

 

JUHEND


Eelvooru ülesanded:
1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Lõppvooru kutsutute nimekiri

Lõppvooru ajakava

Registreerumine lõppvooru

Informaatika lõppvooru saab registreeruda veel

Registreerumine informaatikaolümpiaadi lõppvooru 2023

Informaatikaolümpiaadi lõppvoor toimub 11.-12. veebruaril 2023 Tartus.
Kogunemine on laupäeval, 11. veebruaril kell 11.00 Narva mnt. 18, Tartu Ülikooli Delta õppehoone fuajees.
Teaduskooli poolt on kutsutud (kutse saadetakse õpilase e-posti aadressile) osalema 40 õpilast. Teaduskool kannab kutsutud õpilaste majutus- ja toitlustuskulud. Teaduskool ei hüvita sõidukulusid.
Palume kõigil kutsututel registreeruda. Registreerumise kohta tuleb Sinu e-postile kinnituskiri. Kui seda ei ole, võta palun ühendust aadressil merle.rahkema@ut.ee.
Registreerimine lõpeb 3. veebruaril kell 14:00. Hilisemal registreerumisel ei garanteeri teaduskool kutsutud õpilastele majutust ja toitlustust.
Sellele meilile saadetakse võistlejale oluline olümpiaadiinfo.
Vajalik õpilase indentifitseerimiseks.
Vajan majutust *
Olen teadlik, et olümpiaad on avalik üritus, mida pildistatakse *
Tehtud fotosid kasutavad korraldajad hiljem oma veebi- ja trükimaterjalides ning jagatakse teaduskooli ürituse uudisvoos.

Peatoetaja aastal 2022:

Image

 

 

 

Koostööpartnerid:

Image

 

 

 

 

Image

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Informaatikaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Paksu musta vene sõnaraamatu külgvaade.

Vene keel võõrkeelena olümpiaad