Foto:
Unsplash

Soome keele olümpiaad

Olümpiaadi korraldab Tartu Ülikool koostöös Soome Instituudi ja Tallinna Ülikooliga igal aastal.
Olümpiaadist võivad osa võtta üldhariduskooli 9.-12. klassi õpilased ja kuni 20-aastased kutsekooli õpilased. Olümpiaadist osavõtja ei tohi olla Soomes koolis käinud, tema emakeel ei tohi olla soome keel ja ta peab olema õppinud põhikoolis või gümnaasiumis või kutsekoolis soome keelt. 
Eelvooruks on test, lõppvooru kutsutakse 30 õpilast. Lõppvoorus on nii kirjalikke kui suulisi ülesandeid.

2022/23. õa olümpiaadi eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar, lõppvoor toimub 14. aprillil 2023 Tartus.

 

2022/23. õppeaasta

Dokumendid

Eelvoor

Lõppvoor

Juhend

Lõppvooru kutsutud 

Tulemused

Ajakava

Tulemused

Lõppvooru ülesanded

 


 

Soome keele olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Paksu musta vene sõnaraamatu külgvaade.

Vene keel võõrkeelena olümpiaad