Foto:
Unsplash

Usundiõpetuse olümpiaad

Olümpiaad toimub kahes voorus ja sellest võivad osa võtta kõigi gümnaasiumide, põhikoolide ning kutseõppeasutuste õpilased, kes on nooremad juhendis fikseeritud sünniaastast. Eelvooru sisuks on usundite tundmise test, mis viiakse läbi Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas. Lõppvooru kutsutakse tulemuste pingerea alusel kaksteist parimat osalenut. Lõppvoorus osaleja esitab ettevalmistatud kõne ja vastab žürii ning teiste osalejate poolt esitatud küsimustele. Seejärel toimub usundite tundmise ja analüüsimise test. Kolmandaks ülesandeks on dispuut. 

2022/23. õppeaasta

Eelvoor toimub 1. veebruaril Moodle´i keskkonnas ja lõppvoor 17.-18. märtsil 2023 Tartu Ülikoolis.

JUHEND

Eelvooru meelespea

 

Eelvoorule registreerimine on lõppenud

Usundiõpetuse olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Paksu musta vene sõnaraamatu külgvaade.

Vene keel võõrkeelena olümpiaad