Author:
Unsplash

Vene keel emakeelena olümpiaad

Olümpiaad toimub kahes voorus. Piirkonnavooru tulemuste põhjal kutsutakse lõppvooru 15 õpilast.

2022/2023. õppeaasta

Piirkonnavoor toimub 14. novembril 2022 ja lõppvoor 13. märtsil 2023 Tartu Ülikoolis.

 

JUHEND

Õppematerjal

 

Lõppvooru kutsutud õpilased

Lõppvooru ajakava

 

Lõppvooru tulemused

#olümpiaadid
Eesti matemaatikaolümpiaadi 2023. aasta lõppvoor 7.–8. klassile. Õpilased ülesandeid lahendamas.

Nädalavahetusel võistlesid matemaatikaolümpiaadi tublimad 7.–8. klassidest

#olümpiaadid
Üle-eestilise bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor Käärikul, 19.–21. mail 2023.

Käärikul said kokku põhikooliastme parimad bioloogiahuvilised

#olümpiaadid
2022/2023. õppeaasta Eesti inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor Tervise Arengu Instituudis.

Inimeseõpetuse olümpiaad oli tänavu liikumisteemaline