Autor:
Andero Kalju

Eesti keel teise keelena olümpiaad

Olümpiaad toimub igal aastal, seda  korraldavad Tartu ja Tallinna Ülikool vaheldumisi. Olümpiaadil osalevad 9.-12. klasside õpilased kahes vanuserühmas. Eelvoorus tuleb kirjutada iseseisev töö, lõppvooru kutsutakse 40 paremat.

 

2023/2024. õppeaasta

Tööde esitamise tähtaeg - 16. jaanuar 2024
Lõppvoor - 13. märts 2024

Uurimistöö teema "Liikumist väljendavad fraseologismid eesti kõne- ja kirjakeeles" 

Juhend

Lõppvooru kutsutud
Lõppvooru tulemused

Eesti keel teise keelena olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks