Autor:
/Unsplash

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad

Olümpiaad toimub üle aasta järgmistes tehnoloogiavaldkonna ainetes: tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus. Korraldajaks on Tallinna Ülikool. Nii piirkonna- kui lõppvoorus tuleb vastata teooriaküsimustele ning lahendada probleemülesanne koos praktilise teostusega. Osalevad põhikooli vanuseastme õpilased. Lõppvooru kutsutakse iga valdkonna 20 paremat, kokku 60 õpilast.


Järgmine tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad toimub 2024/2025. õppeaastal

 

 

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks