Foto:
Unsplash

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaad

Olümpiaad toimub üle aasta järgmistes tehnoloogiavaldkonna ainetes: tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus. Korraldajaks on Tallinna Ülikool. Nii piirkonna- kui lõppvoorus tuleb vastata teooriaküsimustele ning lahendada probleemülesanne koos praktilise teostusega. Osalevad põhikooli vanuseastme õpilased. Lõppvooru kutsutakse iga valdkonna 20 paremat, kokku 60 õpilast.

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi piirkonnavoor toimub 17.03.2023 ja lõppvoor 14.04.2023.

2022/23. õppeaasta

Dokumendid

Tulemused

Juhend

 

 

 

Tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Paksu musta vene sõnaraamatu külgvaade.

Vene keel võõrkeelena olümpiaad