Autor:
Tartu Ülikooli teaduskool

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Olümpiaad toimub üle aasta (vaheldumisi ajaloo olümpiaadiga), seda korraldab Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Õpilased osalevad kahes vanuserühmas: põhikool ja gümnaasium. Eelvoor on elektrooniline, lõppvooru kutsutakse kummastki vanuserühmast 30 paremat.

2022/23. õppeaasta

2022/23. õa olümpiaadi piirkonnavoor toimub 19.-20. jaanuaril elektroonselt ja lõppvoor 3. märtsil 2023 Tartus.

 

JUHEND

II vooru kutsutud õpilased ja meeskonnad

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Eesti usundiõpetuse olümpiaadi finalistid ja žürii 2023. aastal korraldatud lõppvoorus.

Usundiõpetuse olümpiaadil pöörati tähelepanu suhtlemisele

#olümpiaadid
Eesti keemiaolümpiaadi 70. lõppvoor 2022/2023. õa

Keemiaolümpiaadi lõppvoorus pakkusid rõõmu tinaühendid

#olümpiaadid
Õpilased auditooriumis ülesandeid lahendamas.

Vene keel emakeelena olümpiaad nõudis loomingulisust ja analüütilisi oskusi