Autor:
Eesti Väitlusselts

Väitluse meistrivõistlused

Keskkoolide Eesti meistrivõistlused väitluses on mõeldud õpilastele, keda huvitab argumenteerimine, kriitiline mõtlemine ja eneseväljendusoskus. Keskoolide meistrivõistlustel selgitatakse välja Eesti meistrid keskkoolide arvestuses, kuid osaleda võivad ka nooremad ning üritused on suunatud 8.-12. klassi õpilastele. KKEMV on 3-etapiline võistlustesari, mille raames selguvad Eesti meistrid nii võistkondlikus kui ka individuaalses arvestuses. Meistrivõistlustel osalevad 3-liikmelised võistkonnad. Turniiridel väideldakse erinevate teemade üle ning need toimuvad paralleelselt nii eesti kui vene keeles.

Juhend

Sel õppeaastal toimuvad meistrivõistluste etapid järgmistel aegadel:

1) 3.-4.12.2022 Keskkoolide Eesti meistrivõistlused väitluses, I etapp

2) 18.-19.02.2023 Keskkoolide Eesti meistrivõistlused väitluses, II etapp

3) 15.-16.04.2023 Keskkoolide Eesti meistrivõistlused väitluses, III etapp

Keskkoolide Eesti meistrivõistlusi korraldab Eesti Väitlusselts, lisainfo leiab aadressilt www.argument.ee

#olümpiaadid
Eesti usundiõpetuse olümpiaadi finalistid ja žürii 2023. aastal korraldatud lõppvoorus.

Usundiõpetuse olümpiaadil pöörati tähelepanu suhtlemisele

#olümpiaadid
Eesti keemiaolümpiaadi 70. lõppvoor 2022/2023. õa

Keemiaolümpiaadi lõppvoorus pakkusid rõõmu tinaühendid

#olümpiaadid
Õpilased auditooriumis ülesandeid lahendamas.

Vene keel emakeelena olümpiaad nõudis loomingulisust ja analüütilisi oskusi