Foto:
Unsplash

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Olümpiaadi korraldab igal aastal Tallinna Ülikool. Olümpiaadil võivad osaleda 10.-12. klasside õpilased, kes õpivad eesti õppekeelega koolis alates 1. klassist. Piirkonnavoor koosneb kirjandist ja suulisest ettekandest. Lõppvooru kutsutakse 30 õpilast, kes esinevad temaatilise etteastega, lahendavad nii kirjalikke kui suulisi ülesandeid ja kulturoloogilise testi. 

2022/23. õa olümpiaadi valikvooru tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar (Moodle´i keskkonnas) ja lõppvoor toimub 14. märtsil 2023 Tallinnas.

 

2022/23. õppeaasta

Dokumendid

Materjalid

Tulemused

Juhend

Lõppvooru kutsutud

 

Lõppvooru tulemused

 

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Venekeelsete raamatute virnad.

Vene keel emakeelena olümpiaad