Autor:
/Unsplash

English with Confidence

Tartu Ülikooli teaduskool kutsub 9.–12. klasside õpilasi keelepraktika saamiseks inglise keele huviringi „English with Confidence“. Osalemine on kooliõpilastele tasuta ja huviringi läbinud õpilased saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Programmi peamiseks eesmärgiks on täiustada õpilaste suhtlemisoskusi inglise keeles. Huviringis viiakse Eesti gümnaasiumiõpilased kokku Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli välistudengitega, kellega nad saavad vabas vormis inglise keeles suhtlemist harjutada.

Kokkusaamised hakkavad toimuma alates 13. märtsist kuni 29. maini igal esmaspäeval Tartu Ülikooli teaduskooli seminariruumis (Uppsala 10, Tartu). Huviringi viiakse läbi kahes rühmas: varasem leiab aset kella 16.30–18.00 ja hilisem kella 18.15–19.45.

Registreerumisel on õpilasel võimalik valida endale sobiv toimumisaeg. Mõlemasse rühma võetakse kuni 16 õpilast. Rühmi juhendab Tartu Ülikooli üliõpilane Gleb Kudrin.

Igal kokkusaamisel toimub:

  • suuline arutelu mõnel üldisel teemal (karjäär, keskkonnakaitse vms);
  • sõnavara täiendamine inglise keele tundma õppimise kaudu (idioomid, kõnekeel, hääldus jne)

Huviringi läbinud õpilane oskab:

  • nautida inglise keele kasutamist oma igapäevaelus;
  • mugavalt ja enesekindlalt pikas vestluses inglise keelt kasutada;
  • end väljendada ilmekamalt ja veenvamalt;
  • kasutada laiemat sõnavara;
  • teha vahet rohkem levinud aktsentidel;
  • paremini aru keerulisemate grammatikareeglite põhimõtetest;
  • viivituseta hääldada õigesti erinevaid sõnu;
  • kergemini leida üles ja kasutada kirjandust inglise keele õppimiseks.

 

 

Huviringi kutsutud õpilased tehakse teatavaks hiljemalt 8. märtsil meili teel.

„Salakeel“ kutsub eesti keele huvilisi võistlema

Ajaloovõistluse Mammut rinnamärgid.

Ajaloo õppimist toetav e-viktoriin alustab taas

Riigikaitse ainevõistlus Hakk.

Veebivõistlusel uuriti noorte teadmisi riigikaitsest