Foto:
Pixabay

Loovtööde konkurss

Konkursi eesmärk on kutsuda üldhariduskoolide õpilasi üles mõtlema ja arutlema andekusest ühiskonnas ja isiklikus elus ning kuidas kool märkab ja toetab andekaid õpilasi täna ja tulevikus.

Loovtöö esitamise tähtaeg on 14.03.2023

Image

 

Tartu Ülikooli teaduskool korraldab andekuse aasta loovtööde konkursi järgmistel teemadel:

„Andekus minu silme läbi“

„Tulevikukool“

„Eesti olümpiaadimedali kujundus“

Tingimused

Konkurss kestab 21.11.2022 kuni 14.03.2023.
Konkursil osalevad üldhariduskoolide 1.–12. klasside õpilased.
Konkursile esitatud loovtöö on eesti keeles.
Töö formaat võib olla essee, meem, karikatuur, joonistus, video.

Töö esitamine

Olenevalt loovtöö formaadist, on selle saatmiseks järgmised võimalused:

  • lae see üles OWNCLOUD’i ja saada üles laetud faili nimi koos oma kontaktandmetega: jaanus.sepp@ut.ee
  • saada postiga Tartu Ülikooli teaduskooli (Ülikooli 18, Tartu 50090, Teaduskool)

Loovtöö juurde lisatavad kontaktandmed:

• ees- ja perekonnanimi (trükitähtedega);
• kool ja klass;
• kodune aadress koos sihtnumbriga;
• e-posti aadress;
• kontakttelefon;
• juhendaja/õpetaja ees- ja perekonnanimi.

Loovtöö esitamise tähtaeg on 14.03.2023.

Hindamine ja preemiafond

Konkursile saadetud loovtöid hindab žürii, kuhu kuulub esindaja järgmistest
organisatsioonidest: Eesti Õpilasesinduste Liit, TÜ teaduskool, Eesti Talendikeskus, Eesti
Teadushuvihariduse Liit, ÄIKE.

Konkursil antakse välja iga vanuseastme (arvestus vastavalt kooliastmetele) võitja stipendium,
ergutuspreemiad ning konkursi ülene Grand Prix auhind, milleks on Eestis toodetud maailma
kõige turvalisem ja vastupidavam e-tõukeratas ÄIKE!

Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi.

Konkursi tulemustest teatamine

Tulemuste väljakuulutamine ja auhinnatseremoonia toimub 21.04.2023, ülemaailmsel loovuseja innovatsioonipäeval toimuval seminaril.

Võitjate nimed avaldatakse ka TÜ teaduskooli kodulehel.

Konkursi tööde säilitamine ja avalik kasutamine

Konkursi töid säilitatakse 2022/2023. õppeaasta lõpuni.

Konkursitöid on korraldajal õigus kasutada autoriga kokkuleppel Tartu Ülikooli teaduskooli trükistel ja sotsiaalmeedias.

Konkurssi toetab:

Image
#kooliõpilasele
Klaasist kera looduses. Taustal on jõgi ja mets.

Alanud on rahvusvahelise kliimateadlikkuse olümpiaadi kvalifikatsioonivoor

#kooliõpilasele
Esmaabi komplekt sinisel taustal.

Teaduskoolis alustab taas tegevust esmaabi huviring

#kooliõpilasele
Öökulli kuju lumises looduses.

Öökull ootab 4.–6. klasside matemaatikahuvilisi nuputama