Foto:
Sulev Kuuse

Bioloogiaolümpiaad

Image

Bioloogiaolümpiaad toimub kahes erinevas vanuseastmes: põhikooli õpilastele (VI-IX klass) ja gümnaasiumiõpilastele (X-XII klass). Olümpiaad on kolmevooruline, koosnedes kooli-, piirkonna- ja lõppvoorust.
Koolivoorud toimuvad koolides vastavalt väljakujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoor toimub juhendis kindlaksmääratud päeval ühtsete küsimuste alusel.
Lõppvooru kutsutakse piirkonnavooru tööde tasemest lähtudes kuni 60 õpilast: igast piirkonnast vastava vanuseastme parima tulemuse saavutanud õpilane, ülejäänud kohad täidetakse üleriigilise pingerea alusel klasside lõikes proportsionaalsuse põhimõtet arvestades.
Lõppvoorus tuleb vastata nii teoreetilistele küsimustele kui teha praktilisi ülesandeid.
Põhikooli õpilastele korraldatakse lõppvoor tavaliselt 2-3-päevase looduslaagrina, gümnaasiumiõpilased võistlevad Tartu Ülikoolis.

Ajakava 2022/2023. õa.

Koolivoor (põhikool)
Põhikooli bioloogiaolümpiaadi koolivoor koostöös TÜ teaduskooliga toimub 16.-18. jaanuar 2023.
Täpsem info juhendis ja täiendav info jaanuaris 2023. 

Piirkonnavoor
- gümnaasiumiastmele toimub 20. jaanuaril 2023 
- põhikooliastmele 17. veebruaril 2023 
Piirkonnavoor toimub veebipõhiselt Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas.

Lõppvoor
- gümnaasiumiastmele toimub 11.-12. märtsil 2023
- põhikooliastmele 19.-21. mail 2023

Juhendid ja dokumendid 2022/2023. õa.

Dokumendid

Gümnaasiumiaste

Põhikooliaste

Juhend

Žürii

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirkonnavoor

Ülesanded (eesti/vene)
Vastused
 


 

Koolivoor
Ülesanded

Piirkonnavoor
Juhend piirkonnavooru korraldajale

Osalemise registreerimisleht

Osalemise registreerimislehe edastamine

Piirkonnavooru ülesanded:
6.-7. klass eesti/vene
8.-9. klass eesti/vene

  Lõppvoor
Kutsutute nimekiri
Ajakava
Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta
Lõppvooru tulemused

Avaloengu ettekanne 
Lõpuloengu ettekanne

Lõppvoor
Kutsutute nimekiri
Ajakava
Lõppvooru info
Osalejate nimekiri
Lõppvooru tulemused

 


 

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Bioloogiaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Noorte seltskond vaatab eemal toimuvat väitlust.

Väitluse meistrivõistlused

#olümpiaadid
Inimesed kõnnivad päikseliselisel linna väljakul. Eemal kolmekordne maja ja kirik.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

#olümpiaadid
Paksu musta vene sõnaraamatu külgvaade.

Vene keel võõrkeelena olümpiaad