Autor:
Sulev Kuuse

Bioloogiaolümpiaad

Image

Bioloogiaolümpiaad toimub kahes erinevas vanuseastmes: põhikooli õpilastele (VI-IX klass) ja gümnaasiumiõpilastele (X-XII klass). Olümpiaad on kolmevooruline, koosnedes kooli-, piirkonna- ja lõppvoorust.
Koolivoorud toimuvad koolides vastavalt väljakujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoor toimub juhendis kindlaksmääratud päeval ühtsete küsimuste alusel.
Lõppvooru kutsutakse piirkonnavooru tööde tasemest lähtudes kuni 60 õpilast: igast piirkonnast vastava vanuseastme parima tulemuse saavutanud õpilane, ülejäänud kohad täidetakse üleriigilise pingerea alusel klasside lõikes proportsionaalsuse põhimõtet arvestades.
Lõppvoorus tuleb vastata nii teoreetilistele küsimustele kui teha praktilisi ülesandeid.
Põhikooli õpilastele korraldatakse lõppvoor tavaliselt 2-3-päevase looduslaagrina, gümnaasiumiõpilased võistlevad Tartu Ülikoolis.

Ajakava 2022/2023. õa.

Koolivoor (põhikool)
Põhikooli bioloogiaolümpiaadi koolivoor koostöös TÜ teaduskooliga toimus 16.-18. jaanuar 2023.

Piirkonnavoor
- gümnaasiumiastmele toimus 20. jaanuaril 2023 
- põhikooliastmele 17. veebruaril 2023 
Piirkonnavoor toimus veebipõhiselt Tartu Ülikooli Moodle'i keskkonnas.

Lõppvoor
- gümnaasiumiastmele toimub 11.-12. märtsil 2023
- põhikooliastmele 19.-21. mail 2023

Juhendid ja dokumendid 2022/2023. õa.

Dokumendid

Gümnaasiumiaste

Põhikooliaste

Juhend
Žürii

Piirkonnavoor
Ülesanded (eesti/vene)
Vastused

Koolivoor
Ülesanded

Piirkonnavoor
Juhend piirkonnavooru korraldajale
Piirkonnavooru ülesanded:
6.-7. klass eesti/vene
8.-9. klass eesti/vene

  Lõppvoor
Kutsutute nimekiri
Ajakava
Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta
Lõppvooru tulemused

Avaloengu ettekanne (Toivo Maimets)
Lõpuloengu ettekanne (Mart Jüssi)

Lõppvoor
Temaatika ja soovituslik kirjandus
Kutsutute nimekiri


 

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Bioloogiaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
13. inglise keele kõnevõistluse osalejad ja žürii.

Inglise keele kõnevõistluse lemmikteema oli „Kas ühiskond saab eksisteerida seadusteta?“

#olümpiaadid
Eesti usundiõpetuse olümpiaadi finalistid ja žürii 2023. aastal korraldatud lõppvoorus.

Usundiõpetuse olümpiaadil keskenduti religioonide 21. sajandi väljakutsetele

#olümpiaadid
Eesti keemiaolümpiaadi 70. lõppvoor 2022/2023. õa

Keemiaolümpiaadi lõppvoorus pakkusid rõõmu tinaühendid