Autor:
Sulev Kuuse

Bioloogiaolümpiaad

Image
Eesti bioloogiaolümpiaadi logo.

Bioloogiaolümpiaad toimub kahes erinevas vanuseastmes: põhikooli õpilastele (VI-IX klass) ja gümnaasiumiõpilastele (X-XII klass). Olümpiaad on kolmevooruline, koosnedes kooli-, piirkonna- ja lõppvoorust. Koolivoorud toimuvad koolides vastavalt väljakujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoor toimub juhendis kindlaksmääratud päeval ühtsete küsimuste alusel. Lõppvooru kutsutakse piirkonnavooru tööde tasemest lähtudes kuni 60 õpilast. Lõppvoorus tuleb vastata nii teoreetilistele küsimustele kui teha praktilisi ülesandeid. Põhikooli õpilastele korraldatakse lõppvoor tavaliselt 2-3-päevase looduslaagrina, gümnaasiumiõpilased võistlevad Tartu Ülikoolis.
 

2023/2024. õppeaasta

 

Juhend

Piirkonnavoor - 19. jaanuar 2024

Õpilaste piirkonnavoorus kohaoleku registreerimisleht

Piirkonnavooru ülesanded: eesti keeles, vene keeles, vastused


Lõppvoor - 9.-10. märts 2024

Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri
Lõppvooru ajakava
Lõppvooru avaloeng
Žürii otsus lõppvooru kohta
Lõppvooru tulemused

Koolivoor - 10.-12. jaanuar 2024

Koolivooru info


Piirkonnavoor - 27. märts 2024

Õpilaste piirkonnavoorus kohaoleku registreerimisleht
Piirkonnavooru küsimused ja vastused eesti keeles (noorem/vanem)
Piirkonnavooru küsimused ja vastused vene keeles (noorem/vanem)


Lõppvoor - 17.-19. mai 2024

Lõppvooru kutsutud õpilased

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Bioloogiaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks