Bioloogiaolümpiaadi arhiiv

 2022/2023. õa.

Dokumendid

Gümnaasiumiaste

Põhikooliaste

JUHEND

 


ŽÜRII

Piirkonnavoor (20. jaanuar 2023)
Ülesanded (eesti/vene)
Vastused

Lõppvoor 1(1.-12. märts 2023)
Kutsutute nimekiri
Ajakava
Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta
Lõppvooru tulemused

Avaloengu ettekanne (Toivo Maimets)
Lõpuloengu ettekanne (Mart Jüssi)

Koolivoor (16.-18. jaanuar 2023)
Ülesanded

Piirkonnavoor (17. veebruar 2023)
Juhend piirkonnavooru korraldajale
Piirkonnavooru ülesanded ja vastused:
6.-7. klass eesti/vene
8.-9. klass eesti/vene

Lõppvoor (19.-21. mai 2023)
Kutsutute nimekiri
Temaatika ja soovituslik kirjandus
Lõppvooru ajakava
Lõppvooru info

Lõppvooru küsimused ja vastused:
6.-7. klass
8.-9. klass

Lõppvooru tulemused


2021/2022. õa.

Dokumendid

Gümnaasiumiaste

Põhikooliaste

Juhend (uus)   

Žürii

Žürii kontaktid:

Sulev Kuuse (gümnaasium)
sulev.kuuse@ut.ee737 5060

Kairi Maileht  (põhikool) kairi.maileht@ut.ee

Piirkonnavooru ülesanded
Vastused

Piirkonnavooru ülesanded (venekeelne)
Vastused (venekeelne)

Lõppvooru kutsutud 

Lõppvooru ajakava

Registreerimine lõppvooru on lõppenud

Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta

Lõppvooru tulemused

Avaloengu ettekanne (Edgar Karofeld)

Lõpuloengu ettekanne (Elin Org)

Juhend piirkonnavooru korraldajale (uuendatud 22.03.2022)

Piirkonnavooru ülesanded:
6.-7. klass eesti/vene
8.-9. klass eesti/vene

Lõppvooru kutsutute nimekiri

UUS! Lõppvooru ajakava

UUS! Lõppvooru info

Osalejad

Lõppvooru tulemused

 

2020/2021

Dokumendid

Gümnaasiumiaste                     

Põhikooliaste

Juhend  
Žürii

Loeng "Mida me teame geenidest?"

Lõppvooru kutsutud õpilased  
Lõppvooru kutsutud õpilased (muudetud)
Lõppvooru ajakava

Lõppvooru koondtulemused

Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta

Pressiteade

Piirkonnavooru info
Lõppvooru kutsutud õpilased
Lõppvooru info
Lõppvooru ajakava

Lõppvooru tulemused

Ülesanded ja vastused Piirkonnavooru ülesanded
eesti keeles
vene keeles

Piirkonnavooru vastused 

Lõppvooru ülesanded:
Teooria küsimused (A)
Teooria vastused (A)

Teooria küsimused (B)
Teooria vastused (B)

Bioinformaatika praktikum
Piirkonnavooru ülesanded:
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass 
8. klassi ülesandes number 10 ja
9. klassi ülesandes number 13 on võimalik mitu erinevat vastusekombinatsiooni. Vastuses on arvestatud ainult ühte võimalikku. Lõppvooru pingereas antud küsimuse tulemuste eemaldamine muudatusi kaasa ei too.

Piirkonnavooru vastused:
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass

 

2019/2020

 

2018/2019.õa.

2017/2018.õa.

Avaloeng: ” Bioloogiaolümpiaadi kaudu taimeteadusesse ”, Toomas Kukk, ”Eesti Looduse” peatoimetaja

Taimeatlase tegemistest 2016. aastal

Lõpuloeng ”Kas me peame kartma oma geene? ”, geneetika professor Ain Heinaru, TÜ MRI

Põhikooliastme bioloogiaolümpiaadi toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu

2016/2017. õa.

2015/2016

 

 

 

 

2

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

2004/2005

Dokumendid

Ülesanded

Tulemused

Põhikooliaste

Lõppvooru kutsutud
Žürii otsus: diplomid

   

Gümnaasiumiaste

Lõppvooru kutsutud
Žürii otsus: diplomid

  Lõppvooru 
tulemused
Olümpiaadi juhend ja žürii
 

 

 

 

 

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks