Bioloogiaolümpiaadi arhiiv

2021/2022. õa.

Dokumendid

Gümnaasiumiaste

Põhikooliaste

Juhend (uus)   

Žürii

Žürii kontaktid:

Sulev Kuuse (gümnaasium)
sulev.kuuse@ut.ee737 5060

Kairi Maileht  (põhikool) kairi.maileht@ut.ee

Piirkonnavooru ülesanded
Vastused

Piirkonnavooru ülesanded (venekeelne)
Vastused (venekeelne)

Lõppvooru kutsutud 

Lõppvooru ajakava

Registreerimine lõppvooru on lõppenud

Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta

Lõppvooru tulemused

Juhend piirkonnavooru korraldajale (uuendatud 22.03.2022)

Piirkonnavooru ülesanded:
6.-7. klass eesti/vene
8.-9. klass eesti/vene

Lõppvooru kutsutute nimekiri

UUS! Lõppvooru ajakava

UUS! Lõppvooru info

Osalejad

Lõppvooru tulemused

 

Avaloengu ettekanne (Edgar Karofeld)

Lõpuloengu ettekanne (Elin Org)

 

 

2020/2021

Dokumendid

Gümnaasiumiaste                     

Põhikooliaste

Juhend  
Žürii

Loeng "Mida me teame geenidest?"

Lõppvooru kutsutud õpilased  
Lõppvooru kutsutud õpilased (muudetud)
Lõppvooru ajakava

Lõppvooru koondtulemused

Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta

Pressiteade

Piirkonnavooru info
Lõppvooru kutsutud õpilased
Lõppvooru info
Lõppvooru ajakava

Lõppvooru tulemused

Ülesanded ja vastused Piirkonnavooru ülesanded
eesti keeles
vene keeles

Piirkonnavooru vastused 

Lõppvooru ülesanded:
Teooria küsimused (A)
Teooria vastused (A)

Teooria küsimused (B)
Teooria vastused (B)

Bioinformaatika praktikum
Piirkonnavooru ülesanded:
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass 
8. klassi ülesandes number 10 ja
9. klassi ülesandes number 13 on võimalik mitu erinevat vastusekombinatsiooni. Vastuses on arvestatud ainult ühte võimalikku. Lõppvooru pingereas antud küsimuse tulemuste eemaldamine muudatusi kaasa ei too.

Piirkonnavooru vastused:
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass

 

2019/2020

Dokumendid

Gümnaasiumiaste

Põhikooliaste

Juhend
Žürii

Žürii otsus lõppvooru tulemuste kohta

Lõppvooru kutsutud õpilased
Lõppvooru registreerumisinfo
Lõppvooru ajakava

Lõppvooru tulemused:

koondtulemused
teooriavoor
praktilised tööd

Lõppvooru kutsutud õpilased

Seoses eriolukorraga jäi lõppvoor ära.

Ülesanded ja vastused    

 

2018/2019.õa.

2017/2018.õa.

Avaloeng: ” Bioloogiaolümpiaadi kaudu taimeteadusesse ”, Toomas Kukk, ”Eesti Looduse” peatoimetaja

Taimeatlase tegemistest 2016. aastal

Lõpuloeng ”Kas me peame kartma oma geene? ”, geneetika professor Ain Heinaru, TÜ MRI

Põhikooliastme bioloogiaolümpiaadi toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu

2016/2017. õa.

2015/2016

 

 

 

 

2

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

2004/2005

Dokumendid

Ülesanded

Tulemused

Põhikooliaste

Lõppvooru kutsutud
Žürii otsus: diplomid

   

Gümnaasiumiaste

Lõppvooru kutsutud
Žürii otsus: diplomid

  Lõppvooru 
tulemused
Olümpiaadi juhend ja žürii
 

 

 

 

 

#olümpiaadid
Eesti matemaatikaolümpiaadi 2023. aasta lõppvoor 7.–8. klassile. Õpilased ülesandeid lahendamas.

Nädalavahetusel võistlesid matemaatikaolümpiaadi tublimad 7.–8. klassidest

#olümpiaadid
Üle-eestilise bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor Käärikul, 19.–21. mail 2023.

Käärikul said kokku põhikooliastme parimad bioloogiahuvilised

#olümpiaadid
2022/2023. õppeaasta Eesti inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor Tervise Arengu Instituudis.

Inimeseõpetuse olümpiaad oli tänavu liikumisteemaline