Author:
Pixabay

Matemaatikaolümpiaad

Olümpiaad toimub kolmes voorus: kooli-, piirkonna- ja lõppvoor. Koolivoor toimub vastavalt kohtadel väljakujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoorudes lahendavad 7.-12.klasside õpilased üheaegselt üleriigilise žürii poolt koostatud ülesandeid, kohapealsed komisjonid võivad olümpiaadi korraldada ka noormatele õpilastele. Piirkonnavooru tööde alusel moodustatud üleriigilise pingerea alusel kutsutakse lõppvooru umbes 100 osalejat 9.-12.klassidest ja 50 osalejat 7.-8. klassidest. Žüriil on õigus kutsuda lõppvooru ka TÜ teaduskooli lahtiste võistluste parimaid. Olümpiaadil peetakse arvestust klasside kaupa. Lõppvooru tulemuste põhjal valitakse kandidaadid rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi (IMO) võistkonda, lõplik koosseis selgub valikvõistlusel. Võistkonnale korraldatakse treeninglaagrid.

2022/2023. õppeaasta

Piirkonnavoor 7.-12. klassile toimub 1. veebruaril 2023.

Matemaatikaolümpiaadi lõppvoor:

- 9.-12. klassi õpilastele 25.-26. märtsil 2023 Tartu Ülikoolis

- 7.-8. klassi õpilastele 27.-28. mail 2023 Tartu Ülikoolis.

 

JUHEND

 

Lõppvooru kutsutud õpilased

 

Tulemused:

7. klass

8. klass

 

Lõppvooru ajakava (7.-8. klass)

Lõppvooru ajakava (9.-12. klass)

 

IMO valikvõistlused kutsutud õpilastele toimuvad Tartu Ülikoolis 8.-9. aprillil ja 8.-9. mail 2023.

Võistlejajuhend (9.-12. klassi lõppvoor)

Võistlejajuhend (7.-8. klassi lõppvoor)

Võistlejajuhend (piirkonnavoor)

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Matemaatikaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
#olümpiaadid
Eesti matemaatikaolümpiaadi 2023. aasta lõppvoor 7.–8. klassile. Õpilased ülesandeid lahendamas.

Nädalavahetusel võistlesid matemaatikaolümpiaadi tublimad 7.–8. klassidest

#olümpiaadid
Üle-eestilise bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor Käärikul, 19.–21. mail 2023.

Käärikul said kokku põhikooliastme parimad bioloogiahuvilised

#olümpiaadid
2022/2023. õppeaasta Eesti inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor Tervise Arengu Instituudis.

Inimeseõpetuse olümpiaad oli tänavu liikumisteemaline