Author:
Unsplash

Keemiaolümpiaad

Image
Eesti keemiaolümpiaadi logo.

Keemiaolümpiaad toimub kolmes voorus. Kooli- ja piirkonnavoorus võistlevad 8.–12. klasside ja lõppvoorus 9.–12. klasside õpilased. Kõigis voorudes peetakse arvestust klasside kaupa.
Piirkonnavoor on igal pool samal ajal ja võistlejad lahendavad samu ülesandeid. Žürii moodustab üleriigiliste tulemuste alusel paremusjärjestuse ja kutsub igast klassiastmest umbes 25 parimat õpilast osalema lõppvooru. Žüriil on õigus kutsuda lõppvooru ka Tartu Ülikooli teaduskooli lahtistel võistlustel häid tulemusi saanud õpilasi.
Lõppvoorus lahendavad õpilased nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid.
Olümpiaadi tulemuste põhjal valib žürii välja rahvusvaheliste olümpiaadide võistkonna kandidaadid. Õpilased osalevad täiendavatel õppepäevadel, mille lõpus toimuval valikvõistlusel selguvad Eesti esindajad Balti keemiaolümpiaadil. Rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (IChO) võistlevad õpilased valitakse Balti keemiaolümpiaadi tulemuste põhjal.

2022/2023. õppeaasta

Piirkonnavoor 26. jaanuar 2023
Lõppvoor 17.-18. märts 2023

JUHEND     ŽÜRII

 

Piirkonnavoor

Piirkonnavooru temaatika  
Juhised piirkonnavooru korraldamiseks

Ülesanded:
8. klassi (eesti/vene)
9. klassi (eesti/vene)
10. klassi (eesti/vene)
11.-12. klassi (eesti/vene)
Lahendused
8. klass/9. klass/10. klass/11.-12. klass

Huvipäev

Huvipäevale kutsutud
Huvipäev toimub 16. septembril Tartu Ülikoolis

Lõppvoor


Lõppvooru temaatika
Lõppvooru ajakava
Lõppvooru kutsutud

Lõppvooru tulemused
9. klass/10. klass/11. klass/12. klass

Ülesanded
9.-10. klass 

11.-12. klass 
Lahendused
9.-10. klass
11.-12. klass

Lisa 1. Tabelid                                                                     
Baasoskused keemiaolümpiaadiks     
Vaata ka keemia õppematerjale ning õppevideoid.  

Keemiaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit
#olümpiaadid
Eesti matemaatikaolümpiaadi 2023. aasta lõppvoor 7.–8. klassile. Õpilased ülesandeid lahendamas.

Nädalavahetusel võistlesid matemaatikaolümpiaadi tublimad 7.–8. klassidest

#olümpiaadid
Üle-eestilise bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor Käärikul, 19.–21. mail 2023.

Käärikul said kokku põhikooliastme parimad bioloogiahuvilised

#olümpiaadid
2022/2023. õppeaasta Eesti inimeseõpetuse olümpiaadi lõppvoor Tervise Arengu Instituudis.

Inimeseõpetuse olümpiaad oli tänavu liikumisteemaline