Autor:
/Unsplash

Keemiaolümpiaad

Image
Eesti keemiaolümpiaadi logo.

Keemiaolümpiaad toimub kolmes voorus. Kooli- ja piirkonnavoorus võistlevad 8.–12. klasside ja lõppvoorus 9.–12. klasside õpilased. Kõigis voorudes peetakse arvestust klasside kaupa.
Piirkonnavoor on igal pool samal ajal ja võistlejad lahendavad samu ülesandeid. Žürii moodustab üleriigiliste tulemuste alusel paremusjärjestuse ja kutsub igast klassiastmest umbes 25 parimat õpilast osalema lõppvooru. Žüriil on õigus kutsuda lõppvooru ka Tartu Ülikooli teaduskooli lahtistel võistlustel häid tulemusi saanud õpilasi.
Lõppvoorus lahendavad õpilased nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid.
Olümpiaadi tulemuste põhjal valib žürii välja rahvusvaheliste olümpiaadide võistkonna kandidaadid. Õpilased osalevad täiendavatel õppepäevadel, mille lõpus toimuval valikvõistlusel selguvad Eesti esindajad Balti keemiaolümpiaadil. Rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil (IChO) võistlevad õpilased valitakse Balti keemiaolümpiaadi tulemuste põhjal.

 

2023/2024. õppeaasta

 

Juhend

 

Huvipäev (2023/2024 õa)

Huvipäev kutsutud õpilastele toimus 16. septembril 2023 Tartus
Huvipäeva ajakava

 

Valikvõistlus 

Valikvõistluse I voor toimub 4. novembril 2023.
Valikvõistluse I vooru info.
Valikvõistluse I vooru kutsutud
Valikvõistluse I vooru alusel II vooru kutsutud ja lisavooru info.
Valikvõistluse II vooru kutsutute lõplik nimekiri.
Valikvõistluse II vooru tulemused.

 

Õppesessioon ja valikvõistluse II voor 

Toimub kutsutud õpilastele 13.-16. jaanuaril 2024 Tallinnas
Ajakava ja info

 

Koolivoor

Üleriigiline e-koolivoor viktoriinid.ee keskkonnas toimus 7. detsembril 2023 
Koolivooru info.


Piirkonnavoor - 7. veebruar 2024

Piirkonnavooru temaatika
Piirkonnavooru korraldamise juhend
Tulemuste protokoll
 

Piirkonnavooru ülesanded ja vastused

8. klass ülesanded (eesti/vene) ja lahendused
9. klass ülesanded (eesti/vene), Grand Prix: 6. ülesanne (eesti/vene) ja lahendused
10. klass ülesanded (eesti/vene), Grand Prix: 6. ülesanne (eesti/vene) ja lahendused
11. ja 12. klass ülesanded (eesti/vene), Grand Prix: 6. ülesanne (eesti/vene) ja lahendused


Lõppvoor - 15.-16. märts 2024

Lõppvooru temaatika
Lõppvooru kutsutud õpilaste nimekiri
Lõppvooru ajakava

Lõppvooru ülesanded eesti keeles (9.-10. klass/11.-12. klass)
Lõppvooru ülesanded vene keeles (9.-10. klass/11.-12. klass)
Lõppvooru lahendused (9.-10. klass/11.-12. klass)
Lõppvooru eksperiment eesti keeles(9.-10. klass/11.-12. klass)
Lõppvooru eksperiment vene keeles(9.-10. klass/11.-12. klass)

Lõppvooru tulemused (9. klass/10. klass/ 11. klass/12. klass)

 

Huvipäev (2024/2025 õa) toimub 14. september 2024

Huvipäevale kutsutud õpilaste nimekiri

Lisa 1. Tabelid                                                                     
Baasoskused keemiaolümpiaadiks     
Vaata ka keemia õppematerjale ja õppevideoid.

Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendium

Alates 2021. õppeaastast sisseastunutele loob Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus.

Loe lähemalt siit

Keemiaolümpiaadi arhiiv

Uuri lähemalt
Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks