Keemiaolümpiaadi arhiiv

2022/2023. õa

Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor Huvipäev

 JUHEND   

 ŽÜRII

Piirkonnavooru temaatika  
Juhised piirkonnavooru korraldamiseks

Ülesanded:
8. klassi (eesti/vene)
9. klassi (eesti/vene)
10. klassi (eesti/vene)
11.-12. klassi (eesti/vene)
Lahendused
8. klass/9. klass/10. klass/11.-12. klass

Lõppvooru temaatika
Lõppvooru ajakava
Lõppvooru kutsutud

Lõppvooru tulemused
9. klass/10. klass/11. klass/12. klass

Ülesanded
9.-10. klass 
11.-12. klass 
Lahendused
9.-10. klass
11.-12. klass

Huvipäevale kutsutud
 

 

2021/2022. õa.

Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor Huvipäev
Juhend (täiendatud 26.04.2022)
Lisa 1. Tabelid  
Žürii  
Baasoskused keemiaolümpiaadiks

Piirkonnavooru temaatika  
Juhised piirkonnavooru korraldamiseks
Ülesanded ja lahendused
Eestikeelsed:
8. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
9. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
10. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
11.-12. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
Venekeelsed:
8. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
9. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
10. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik
11.-12. klassi ülesanded / lahendused / vastuste vihik

9. klassi tulemused
10. klassi tulemused
11. klassi tulemused
12. klassi tulemused

Lõppvooru temaatika
Lõppvooru kutsutud
Ülesanded ja lahendused:
9.-10. klassi ülesanded (eesti keeles)
9.-10. klassi ülesanded (vene keeles)

Lahendused
11.-12. klassi ülesanded (eesti keelest)
11.-12. klassi ülesanded (vene keeles)

Lahendused


Huvipäeva ajakava
Huvipäevale kutsutud

 

2020/2021. õa.

Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor Huvipäev

Juhend 
Juhend piirkonnavooru korraldamiseks
Lisa 1. Tabelid
Baasoskused keemiaolümpiaadiks
Rahvusvaheliste olümpiaadide võistkondade kinnitamise otsus
Kvalifikatsioonivõistluste tulemuste alusel koostatud rahvusvahelise keemiaolümpiaadi võistkonna kinnitamise otsus
Žürii 

Piirkonnavooru esialgne temaatika
Piirkonnavooru lõplik temaatika
Harjutusülesanded 8. klassile
Harjutusülesanded 9. klassile
Harjutusülesanded 10. klassile
Harjutusülesanded 11.-12. klassile 
Ülesanded ja lahendused
8. klassi ülesanded (eesti keeles)
8. klassi ülesanded (vene keeles)
9. klassi ülesanded (eesti keeles)
9. klassi ülesanded (vene keeles)
10. klassi ülesanded (eesti keeles)
10. klassi ülesanded (vene keeles)
11.-12. klassi ülesanded (eesti keeles)
11.-12. klassi ülesanded (vene keeles)

Lõppvooru temaatika
Lõppvooru kutsutud õpilased
Tulemused
9. klassi tulemused
10. klassi tulemused
11. klassi tulemused
12. klassi tulemused
Huvipäeva ajakava
Ülesanded ja lahendused
9.-10. klassi ülesanded (eesti keeles)
9.-10. klassi ülesanded (vene keeles)
11.-12. klassi ülesanded (eesti keeles)
11.-12. klassi ülesanded (vene keeles)

Huvipäevale kutsutud õpilased 

Valikvõistlus

I voor - 20. märts  II vooru kustutud õpilased
II voor - 27. märts II vooru tulemused

 

2019/2020. õa

Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor Huvipäev

Lisa 1. Tabelid
Eesti 67. keemiaolümpiaadi
Žürii

Juhend
Baasoskused keemiaolümpiaadiks
EKO žürii maikuu otsus 2020
EKO žürii augustikuu otsus 2020

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 25. jaanuaril 2020.
EKO67 Piirkonnavooru esialgne temaatika 
6. ülesande tulemused
Piirkonnavooru tulemused 12. klasside arvestuses (10 paremat)

Keemiaolümpiaadi lõppvooru sel aastal ei toimu.
Eesti 67. keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika
Eesti 67. keemiaolümpiaadi 8. klassi otsus
Eesti 67. keemiaolümpiaadi 9.-12. klasside otsus
28.-29. augustile 2020 planeeritud lõppvoor jäi ära.

8. klasside huvipäeva ei toimunud

Keemia valikvõistlust sel aastal ei toimunud
Balti keemiaolümpiaadi sel aastal ei toimunud
Mendelejevi keemiaolümpiaadi ei toimunud
Kvalifikatsioonivõistlus juunis 2020 Tartus
Rahvusvaheline keemiaolümpiaad 6.–15. juulil 2020 Istanbulis Türgis (veebipõhine)

 

2018/2019. õa

Dokumendid Piirkonnavoor Lõppvoor Huvipäev
Juhend
Žürii

Temaatika  
Harjutusülesanded:
8. klass
9. klass
10. klass
11. ja 12. klass

Piirkonnavooru ülesanded ja lahendused:

8. klass:
ülesanded eesti ja vene keeles, lahendused
9. klass:
ülesanded eesti ja vene keeles, lahendused
10. klass:
ülesanded eesti ja vene keeles, lahendused
11.-12. klass:
ülesanded eesti ja vene keeles, lahendused

Piirkonnavooru 6. ülesande tulemused

Temaatika  

Lõppvooru kutsutud õpilased

Lõppvooru ajakava

Lõppvooru tulemused:
9. klass
10. klass
11. klass
12. klass

Tiitrimise praktikum  
Orgaanilise sünteesi praktikum

Huvipäevale kutsutud  

Huvipäeva kava

 

2017/2018. õa.

 

2016/2017. õa.

 

2015/2016. õa.

 

2014/2015. õa.

 

2013/2014. õa

 

2012/2013. õa

 

2011/2012. õa

 

2010/2011. õa

 

2009/2010. õa

 

2008/2009. õa

 

2007/2008. õa

 

2006/2007. õa

 

2005/2006. õa

 

2004/2005. õa

 

2003/2004. õa

 

2002/2003. õa

 

2001/2002. õa

 

2000/2001. õa

 

1999/2000. õa

 

1998/1999. õa

 

1997/1998. õa

 

1996/1997. õa

 

1995/1996. õa

 

Tartu Ülikooli teaduskooli keemia huvipäeval tehtud ühispilt. Foto: Vladislav Ivaništšev

Keemia huvipäeval uuriti vitamiine ja värve

Eesti delegatsioon 7. Euroopa juunioride informaatikaolümpiaadil. Foto: Kutaisi International University

Euroopa tasemel testiti põhikooliõpilaste programmeerimisoskust

Klaasfassaadiga metallikonstruktsiooniga kõrghoone.

Rahatarkuse olümpiaad