Keemia õppematerjalid

Siia lehele on koondatud keemiaga seotud õppematerjalid.

Keemia alused
Ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks

Autor: Jörgen Metsik

Autoriõigused: Jörgen Metsik ja Tartu Ülikool, 2017

Õppematerjal on loodud TÜ teaduskooli kursusele "Keemia alused: ettevalmistus loodusteaduste olümpiaadiks", mille sihtrühmaks on nii loodusteaduste olümpiaadiks valmistuvad põhikooli õpilased kui ka keemiaolümpiaadiks valmistuvad 10. ja 11. klassi õpilased. Õppematerjali peatükid 1-4 kuuluvad kursuse põhiprogrammi, peatükid 5-9 on aga mõeldud rahvusvaheliseks loodusteaduste olümpiaadiks IJSO valmistumiseks, kuid kõik huvilised on siiski oodatud materjalidega tutvuma.

 

I. Rahu, L.-L.Pruks Karbonüülrühma keemia
K. Lust, V. Ivaništšev Termodümnaamika
D. Lavõgina Biokeemia
T. Raudsepp  Analüütiline keemia
V. Ivaništšev  Stereokeemia      Stereokeemia (vene k)

Allpoololevad ülesannete komplektid on kokku pannud Lona-Liisa Pruks, Vladislav Ivaništšev ja Heigo Ers

Kineetika
Komplektsühendid
Orgaanika

K.Kestav, D.Lavõgina, N.Nekrassova "Protsentarvutused"
K.Kestav, D.Lavõgina, N.Nekrassova "Anorgaaniliste ainete klassidevahelised seosed"
K.Kestav, D.Lavõgina, N.Nekrassova "Reaktsioonisaagis"
K.Kestav, R.Pullerits "Molaararvutused reaktsioonivõrrandite järgi"
A. Koorits, K.Kestav "Laboratoorsed vahendid"

Lisamaterjal:
R. Pullerits  "Tehted ligikaudsete arvudega"
Ülesannete näited

V. Ivaništšev, H. Ers, V. Sääsk "Brutovalemid ja isomeeride leidmine" "Brutovalemid ja isomeeride leidmine" (vene k)
V. Ivaništšev "Ühikanalüüs II"
V. Ivaništšev, H. Ers "Loogikaülesanded" 

D.Lavõgina, R. Pullerits "Keemilise reaktsiooni energeetiline efekt"
R.Kirikmäe, R. Pullerits "Redoksreaktsioonid"
K.Kestav, D.Lavõgina, N.Nekrassova "Lahused"
N. Nekrassova "Metallide reageerimine hapetega"
K.Kestav, R.Pullerits "Molaararvutused reaktsioonivõrrandite järgi"
Ülesannete näited

Keemia õppevideod

Vaata videoid

Nupuvere ülesanded

Lahendama
Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni