Autor:
Oleg Košik

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks

Möödunud nädalavahetusel, 23.03-24.03 toimus Delta õppehoones matemaatikaolümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassi õpilastele. Lõppvoorus lahendasid osalejad viie tunni jooksul viis ülesannet.

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru finalistid selgusid kooli- ja piirkonna vooru põhjal. Lõppvooru kutsuti umbkaudu sada 9.-12. klassside õpilast. Olümpiaadil peetakse arvestust klasside kaupa. Lõppvooru tulemuste põhjal valitakse kandidaadid rahvusvahelisele matemaatikaolümpiaadi (IMO) võistkonda, mis sel aastal toimub 11.-22. juulil Bathis (UK). Lõplik koosseis selgub valikvõistlustel, millele eelnevad treeninglaagrid. Sel aastal kutsus žürii 20 parimat kõigist klassidest valikvõistlustele. 

Lõppvoorus lahendasid osalejad viie tunni jooksul viis ülesannet. Heade tulemuste jaoks ei piisanud lihtsalt lahendusest, vaid neid pidi ka põhjendma või tõestama. Žürii sõnutsi osutus 12. klassi komplekt oodatust keerulisemaks, nad tõid välja geomeeriaülesande, mis žürii hinnangul ei tundunud kõige keeruliem, kuid ükski võistleja täielikku lahendust sellele ei leidnud. Nooremate klasside hulgas oli õigeid lahedusi rohkem ja keskmine punktide skoor kõrgem.

Haridusliku programmi osana näidati Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi doktorandi ning matemaatikaolümpiaadi vilistlase Jaan Kristjan Kaasiku videoloengut "Sissejuhatus funktsionaalanalüüsi". Teisel päeval pidas Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer loengu "Põhjuslikud seosed". 

Meelelahutusliku tegevusena vaadati esimese päeva õhtul Delta suure auditooriumi ekraanilt teadussaadet "Rakett 69". Meeldiva kokkusattumusena osales lõppvoorus ka üks selle aasta "Rakett 69" võistleja Rudolf Kivi, kel läks ka olümpiaadil hästi, saavutades 11. klasside seas II järgu koha. Autasustamisel esitas Rudolf koos teise raketlase Aaron Undiga muusikalisi vahepalasid. 

Nagu tavvaks, jagati matemaatikaolümpiaadi lõppvooru parimatele ka seekord Benoit Mandelbroti stipendiumi. See kord määras žürii stipendiumi suuruseks 225€ ja selle saavad kõigis klassides I auhinna pälvinud õpilased (kokku 6). Benoit Mandelbroti stipendiumi fondi toetavad ärimees Robert Kitt ja mitmed teised eraisikud ja firmad. 

Matemaatikaolümpiaadi toimumist toetasid Haridus- ja teadusministeerium, SA Solenum, Cybernetica AS. Matemaatikaolümpiaadi korraladas matemaatika ja statistika instituut ja koordineeris Tartu Ülikooli teaduskool. 

9. klassi arvestuses osales kokku 29 õpilast. Kõiki tulemusi vaata siit

I järk: Eero Elbrecht, Tallinna Reaalkool, juhendaja Liivi Kõss. Kokku 31 punkti, maksimumpunktidele lahendas võitja 3 ülesannet viiest.

10. klassi arvestuses osales 26 õpilast. Kokku anti kaks I järgu auhinda. Kõiki tulemusi vaata siit 

I järk: Jasper Vähk, Tallinna Reaalkooli 9. klass, juhendaja Helen Kaasik. Jasper kogus kokkku 33 punkti. 

I järk: Kaarel Toomet, Nõo Reaalgümnaasiumi 10. klass, juhendaja Mariliis Tulit. Kaarel kogus 32 punkti. 

11. klassi arvestuses osales 24 õpilast. Kõiki tulemusi vaata siit

I järk: Bronislav Shatil (32 punkti), Narva Keelelütseumi 11. klass, juhendaja Aleksander Sutõrin. 

12. klassi arvestuses osales samuti 24 õpilast. Selles astmes anti välja kaks I järgu auhinda. Kõiki tulemusi vaata siit

I järk: Vahur Paist (25 punkti), Tallinna Reaalkool, õpetaja Andres Talts.

I järk: Aleksei Jemeljanov (21 punkti), Narva Keeltelütseum, õpetajad Natalja Jemeljanova, Aleksandr Sutõrin. 

Soovime kõigile osalejatele õnne ja matemaatilist taipu edaspidiseks! 

Õpilaste teadusfestivali teaduskooli eripreemiad

Teaduskool andis Õpilaste teadusfestivalil eripreemiad põhjalikele inimeseõpetuse valdkonnaga seotud uurimustele

Õpilaste teadusfestival 9.-10. aprillil Ahhaa teaduskeskuses

Õpilaste teadusfestival tõi Ahhaasse andekad noored

Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused