Novembris toimub riigikaitseõpetuse ainevõistlus Hakk

Neljapäeval, 9. novembril toimub taas üleriigiline riigikaitseõpetuse ainevõistlus Hakk. Võistlusele on kutsutud kõik gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased, kes on läbinud riigikaitseõpetuse valikaine. Huvi korral võivad osaleda ka kõik teised koolinoored.

Võistlus toimub 45-minutilise veebipõhise testina Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinide keskkonnas (viktoriinid.ee), mille tõttu eelregistreerimist ei toimu. Võistluspäeval saavad õpilased võistlusel osaleda ajavahemikus 8.00 kuni 21.00.

Ainevõistluse peamine eesmärk on tekitada noortes huvi riigikaitse vastu tervikuna ja aidata mõista, kuidas nad saavad sellesse oma panuse anda. Samuti soovivad korraldajad motiveerida õpilasi omandama süvendatud teoreetilisi teadmisi riigikaitse valdkonnas, tuues esile seoseid teiste õppeainetega nagu matemaatika, füüsika, ajalugu, geograafia ja ühiskonnaõpetus.

Nimetatud sai võistlus intelligentse ja tugeva kaitsetahtega linnu järgi. Ühtlasi on tegemist akronüümiga, mis on moodustunud võistluse olemust peegeldavate sõnade „Haritus“, „Asjatundlikkus“, „Kodanikuteadlikkus“ ja „Kaitsetahe“ esitähtedest.

Võistlusega tutvumiseks on viktoriinide keskkonnas võimalik lahendada näidisülesandeid.

Rohkem infot võistluse korralduse kohta leidub võistluse lehel. Samal lehel avaldatakse pärast võistluse toimumist ka tulemused. Õpetajatele avaldatakse tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal (kelli.hanschmidt@ut.ee).

„Salakeel“ kutsub eesti keele huvilisi võistlema

Ajaloovõistluse Mammut rinnamärgid.

Ajaloo õppimist toetav e-viktoriin alustab taas

Riigikaitse ainevõistlus Hakk.

Veebivõistlusel uuriti noorte teadmisi riigikaitsest