Autor:
Balti Tee 2023 korraldustiim

Nutikad õpilased tõid Eestile edu võistkondlikul matemaatikavõistlusel

Eesti õpilased tulid viiendale kohale rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel Balti Tee. Saksamaal Flensburgis 9.–13. novembrini toimunud võistkondlikul võistlusel osales kokku kümme riiki.

Võistkonda kuulusid 10. klassi õpilane Ervin Ivanov (Hugo Treffneri Gümnaasium), 11. klassi õpilane Bronislav Shatil (Narva Keeltelütseum) ning abituriendid Aleksei Jemeljanov (Narva Keeltelütseum), Vahur Paist (Tallinna Reaalkool) ja Kirill Tselovalnikov (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium). Noortega olid juhendajatena kaasas Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi teadur Oleg Košik ja Stockholmi Kuningliku Tehnikakõrgkooli magistrant Hendrik Vija.

Osalejatel tuli nelja ja poole tunni jooksul ühiselt lahendada 20 ülesannet algebra, geomeetria, arvuteooria ja kombinatoorika valdkondadest. Iga ülesande eest oli võimalik teenida maksimaalselt viis punkti. Lisaks valdkondade tundmisele eeldab taoline formaat ülesannete lahendamisel head koostööd. Lahendatavatest ülesannetest oli üks raskemaid 101 võrdseks kolmnurgaks lõigatava kolmnurga konstrueerimine. Õige lahenduseni jõudis ainsana võistkond Rootsist.

Balti Tee toimus tänavu 34. korda. Esmakordselt 1990. aastal Riias Balti keti auks korraldatud võistlusel osalesid algselt vaid Eesti, Läti ja Leedu võistkonnad. Aastate jooksul on osalejate ring suurenenud. Lisaks Balti riikidele panid võistlusel oma matemaatilised teadmised proovile ka võistkonnad Taanist, Soomest, Poolast, Rootsist, Norrast, Islandilt ja Saksamaa põhjapoolsetest liidumaadest.

Võistluse võitis Saksamaa 71 punktiga 100-st võimalikust. Viimase kuue aasta jooksul tuli riik esikohale neljandat korda. Võitjale järgnesid Rootsi, Leedu, Poola ja 52 punkti kogunud Eesti. Vaata võistluse ülesandeid ja täielikke tulemusi Balti Tee võistluste eestikeelselt lehelt.

Vaba aja programmi raames said osalejad tutvuda Lääne- ja Põhjamere rannikuga – neist esimene oli võistluse toimumispaiga lähedal ja teist külastati ekskursioonil Tönningi väikelinna meremuuseumisse.

Järgmisel aastal korraldatakse võistlust Euroopa 2024. aasta kultuuripealinnas Tartus. Varasemalt on Eestis Balti Tee toimunud aastatel 1991, 1994, 2002 ja 2012.

Eesti õpilaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlusetel rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool.

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks