Autor:
Leo Luks

Rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil arutleti õigluse üle võistlustes

Tallinna Reaalkooli abituriendid Ellen Roper ja Siim Laane pälvisid äramärkimise 31. rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil. 11.–14. maini Kreekas, Olümpias toimunud võistlusel osales 100 noort 49 riigist, kokku jagati 13 medalit ja 25 äramärkimist.

Võistlustööna tuli osalejatel koostada võõrkeelne essee, mille teemad kuulutati tavakohaselt välja vahetult enne kirjutama asumist. Olümpiaadi peateema, toimumispaigast inspireeritult „Elu õiglases võistluses“ (ingl „A Life in Fair Competition“), raames kirjutasid mõlemad eestlased Peter Singeri tsitaadi põhjal võrdsusest inimeste ja loomade vahel.

Eesti edu juhendajat Leo Luksi ei üllatanud, kuna auhinnalistele kohtadele on viimastel aastatel jõutud regulaarselt. „Aastatepikkune töö tublide õpilastega kannab vilja,“ rääkis ta. 31. rahvusvahelise filosoofiaolümpiaadi kaks kuldmedalit läksid Soome ja Serbiasse. Täismahus tulemusi koos käesoleva aasta alateemadega (hetkel veel avaldamata) näeb olümpiaadi kodulehelt.

Lisaks võistlusele käsitleti õigluse temaatikat põnevates seminarides, töötubades ja loengutes. Näiteks järgnes Patrase Ülikooli konverentsisaalis toimunud avatseremooniale filosoofia emeriitprofessori Hans Lenki loeng, kus lektor argumenteeris ebaausate võtete kasutamise üle (ingl „Can it be Fair to play Foul?“). Vaba aja programmi raames külastati Kreeka Olümpia arheoloogilist ala ja muuseumi.

Gümnaasiumiõpilastele mõeldud rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil on Eesti osalenud alates 2005. aastast. Võistluse eesmärk on muu hulgas edendada filosoofiaharidust, tekitada gümnasistides huvi filosoofia vastu, aidata kaasa kriitilise ja loova mõtlemisvõime arendamisele ning soodustada argumenteeritud mõttevahetust.

Eesti õpilaste osalemist olümpiaadil toetas Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldas Tartu Ülikooli teaduskool. Mentoritena olid õpilastega tänavu kaasas Eesti Maaülikooli dotsent Leo Luks ja Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektor Aive Pevkur.

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks