Autor:
Tallinna Ülikool

Riiklik XXVII õpioskuste talgupäev pakkus lastele õppimisrõõmu

Tallinna Ülikooli korraldatav ja riiklikku olümpiaadisüsteemi kuuluv XXVII õpioskuste talgupäev toimus tänavu 6. mail Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kust võtsid osa viiendate klasside õpilased üle Eesti. Talgupäev algas koolidirektori tervitusega, kes rõhutas koostöö ja tõhusate õpioskuste olulisust elus.

Seekordsetel talgutel osales ühtekokku 90 last, kes viieliikmeliste meeskondadena asusid lahendama kompleksülesannet mustkunstist ja illusioonidest ning pidid samal ajal enda õpiteed esitama ka postri kujul. Ülesannete ja katsete teostamiseks oli lastel kaks tundi. Samal ajal jagunesid ligi 20 õpetajat ja laste saatjat kolmeks rühmaks ning asusid teises ruumis samade ülesannete kallale.

Ülesannete lahendamise järel tegelesid lapsed ka postrite (õpiteede kajastuste) analüüsi ja tagasisidestamisega ning õpetajad ainealase tulemuste väljaselgitamisega. Seejärel jagus aega ka lustimiseks: Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased olid võõrustajatena ette valmistanud erinevad õpitoad, kus osalejad said viia läbi huvitavaid teaduskatseid, uurida roboteid, programmeerida, mängida suurel klaveril ja valmistada emale üllatust saabuvaks emadepäevaks.

Tulemusi hinnati eraldi postrite ja ainealases arvestuses. Lisaks anti välja eriauhind toetava ja sisuka tagasiside ning küsimuste esitamise eest. Rändkarika sai koduvalda viia koondarvestuses äramägitu. Ainealase tulemuse selgitasid välja õpetajad, postrite tulemused aga lapsed ise.

Lõpetamisel said kõik osalejad endale tänukirjad ja kinkekotid. Postrite arvestuses tõsteti esile teisi toetava tagasiside andjatena Saverna Põhikooli õpilasi Põlvamaalt, kus lapsed oskasid tunnustavalt ja positiivset märgata kõiki õpitee kajastusi. Ainealases arveskuses pälvis suurima punktide summa Tallinna Prantsuse Lütseum ning postrite arvestuses tunnustati selge õpitee esitamise eest Tartu Kesklinna Kooli lapsi. Nemad saavutasid ka õiguse viia koduvalda hoiule õpioskuste rändkarikas. Rändkarika saanud koolil on privileeg võõrustada järgmisel, XXVIII õpioskuste talgupäeval osalejaid. Tuleval aastal kohtutakse seega juba Tartus!

Lastelt jäi enim kõlama mõte, et talgupäevalt saadud kogemus oli neile õpetlik ning just koostöös peitus võti lahenduste leidmiseks. Emotsioonide graafikud näitasid, et õpitee oli laste jaoks ühtaegu nii põnev kui ka pingutust nõudev, kus pidi tegelema tunnete juhtimisega ajasurve tingimustes.

Korraldajad tänavad Gustav Adolfi Gümnaasiumi sooja ja külalislahke vastuvõtu eest. Samti ürituse toetajaid: Haridus- ja Teadusministeerium, Koolibri, Briti Nõukogu ning Jungent Eesti OÜ, tänu kellele said lapsed koduteele kaasa raamatuid, nosimist ja väikese kingi.

Õpioskuste talgud kuuluvad riiklikku olümpiaadide süsteemi, mille süsteemset korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool, luues sellega võimekatele ja teadushuvilistele õpilastele lisastiimulit oma võimete arendamiseks. Tallinna Ülikoolist korraldavad talguid  Kati Aus, Elina Malleus-Kotšegarov, Jüri Kurvits, Katrin Soika, Riina Stahl ja Margit Sellik.

Artikkel avaldati esmakordselt Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi kodulehel.

 

Vaata fotogaleriid

Loe õpioskuste talgutest lähemalt

Tartu Ülikooli teaduskooli keemia huvipäeval tehtud ühispilt. Foto: Vladislav Ivaništšev

Keemia huvipäeval uuriti vitamiine ja värve

Eesti delegatsioon 7. Euroopa juunioride informaatikaolümpiaadil. Foto: Kutaisi International University

Euroopa tasemel testiti põhikooliõpilaste programmeerimisoskust

Klaasfassaadiga metallikonstruktsiooniga kõrghoone.

Rahatarkuse olümpiaad