Võistlusel „Salakeel“ uuriti eesti keele struktuuri

Neljapäeval, 9. detsembril 2021 toimus Tartu Ülikooli teaduskooli veebipõhine eesti keele võistlus „Salakeel“. Tänavu eesti keele struktuuril põhinevaid ülesandeid lahendas 963 huvilist 70 koolist üle Eesti.

Õpilased said võistlusel rakendada teadmisi sõnamuutmise, laensõnade päritolu ja keele muutumise seaduspärade kohta. Lisaks tuli neil mõelda ka omaaegsele arvsõnamoodustusele, poolituskoha valikule liitsõnades ning mitmetähenduslikele lausetele ja sõnavormidele.

Võistluse tulemusi arvestati iga klassi puhul eraldi. Esimese koha pälvisid oma vanuserühmas järgmised õpilased:

  • Amanda Palm (6. klass, Pärnu Mai Kool);
  • Paula Arula (7. klass, Tallinna Reaalkool);
  • Aryna Klimiantsenka (8. klass, Pärnu Mai Kool);
  • Säde Noormets (9. klass, Gustav Adolfi Gümnaasium).

Tulemuste tabelis on toodud diplomite ja auhindade saajad. Täismahus tulemusi ei avalikustata – oma tulemust näevad kõik osalejad enda kasutajaga võistluskeskkonda sisenedes.

„Hea meel oli näha, kui hästi tulevad õpilased toime loova mõtlemise ja tekstist olulise info leidmisega,“ lausus Tartu Ülikooli eesti fonoloogia teadur Külli Prillop võistluse tulemusi analüüsides. Kõige rohkem õigeid lahendusi oli ülesandes, kus tuli aru saada lausest: „Mati ütles, et Mari tahtis kommi, ja läks poodi.“ Raskemad olid grammatikateadmisi eeldavad ülesanded, mille alla kuulus näiteks peamiste sõnaliikide tundmine.

Kõige keerulisemaks osutus õpilaste jaoks arvata ära, mitu erinevat ühesõnalist vormi saab moodustada omadussõnast „ilus“. Õigesti vastas küsimusele 19 õpilast, kes oskasid pakkuda üllatavalt suurt arvu: 105. Ülesande kallal nägid vaeva ka selle koostajad, kuna arvestada tuli 14 käändevormiga ainsuses ja mitmuses, keskvõrdes ja ülivõrdes ning lisaks veel erinevate rööpvormidega.

„Salakeele“ võistlust korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koostöös eesti ja üldkeeleteaduse instituudiga. Võistluse korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid ja õpetajaid, kes suunasid oma õpilasi võistluse juurde, ja loodavad, et iga osaleja sai teada vähemalt ühe uue põneva fakti eesti keele kohta.

Lisateave: Külli Prillop, Tartu Ülikooli eesti fonoloogia teadur, kulli.prillop@ut.ee

Programmi „Talendid Tartusse!“ 2023/2024. õppeaasta avamine.

Talendikad esmakursuslased alustasid Tartu Ülikoolis uut õppeaastat

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse