Targa Tuleviku Tuleproov & KüberNaaskel 2023 finaal

Targa Tuleviku Tuleproov & KüberNaaskel 2023 finaal

Esitluse tegemine valges auditooriumis. Inimesed istuvad ümmargustest laudades.

CTF Tech ja Tartu Ülikooli teaduskool korraldavad küberõppekeskkonna koolituspäevi

Tartu Ülikooli teaduskooli huviring "Kes olen mina?"

Teaduskoolis alustavad sügisel esmaabi ja keemia huviringid

IT-õpikoja Noored Koodi auto.

Üliõpilased tulevad koolidesse programmeerimist õpetama

Teaduskoolist

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldame süstemaatilist õpet üle Eesti. Meie tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

Olümpiaadid

Ainevõistlused ja viktoriinid

Tegevused õpilasele ja koolidele

Andmekaitsetingimused

Tartu Ülikooli teaduskooli võistlusel ja üritustel osalemisel tuleb arvestada selleks ette nähtud andmekaitsetingimustega.

Uuri lähemalt