Ajaloo-olümpiaadi arhiiv

 

Õppeaasta

Dokumendid

Ülesanded

Tulemused

2021/2022 Juhend, teemad, märksõnad

Eelvooru registreerimine  

Lõppvooru kutsutud õpilased (uus)

Lõppvooru info

Piirkonnavooru ülesanded:
Põhikool:
6. klass
7. klass
8. klass
9. klass
Gümnaasium:
Eesti ajalugu
Teine maailmasõda
Islam

Lõppvooru ülesanded:
Põhikool:
8. klass
9. klass
Gümnaasium:
Eesti ajalugu
Teine maailmasõda
Islam

Lõppvooru tulemused
2019/2020 Juhend ja žürii

 

Märksõnad ja kirjandus - uuendatud!

Lõppvooru kutsutud õpilased
Lõppvooru info

Piirkonnavooru ülesanded ja hindamisjuhendid:

Põhikool:
6. klass  hindamine
7. klass  hindamine
8. klass  hindamine
9. klass  hindamine

Gümnaasium:
Eesti 18. sajandil  hindamine
Teine maailmasõda  hindamine
Islam ja Araabia maailm kesk- ja uusajal  hindamine

Piirkonnavooru pingeread:

Põhikool:
8. klass
9. klass

Gümnaasium:
Eesti 18. sajandil
Teine maailmasõda
Islam ja Araabia maailm kesk- ja uusajal

2017/2018

Juhend

Teemad, märksõnad, kirjandus

Lõppvooru kutsutud õpilased

Arutluse (lõppvooru osa) hindamisjuhendid

Lõppvooru arutluste küsimused:

Gümnaasium
Eesti 1917-1945
Esimene maailmasõda ja selle pärand
Reformatsioon ja vastureformatsioon

Põhikool
Esimene maailmasõda ja selle pärand
Esimene maailmasõda ja selle pärand - vene keeles
Reformatsioon ja vastureformatsioon
Reformatsioon ja vastureformatsioon - vene keeles

Gümnaasium
Eesti 1917-1945
Esimene maailmasõda ja selle pärand
Reformatsioon ja vastureformatsioon

Põhikool
Esimene maailmasõda ja selle pärand
Reformatsioon ja vastureformatsioon

2015/2016

Juhend - muudetud
Märksõnad ja kirjandus

Lõppvooru kutsutud õpilased, info lõppvooru kohta

Põhikool:
8. klass
9. klass

Gümnaasium:
Üldajalugu
Eesti ajalugu
XX sajand

Lõppvooru tulemused

2013/2014

Olümpiaadi juhend

Lõppvooru kutsutud õpilased

Märksõnad ja kirjandus
Lõppvooru ülesanded põhikoolile
Lõppvooru ülesanded gümnaasiumile:

Lõppvooru tulemused

2011/2012

Olümpiaadi juhend

Lõppvooru kutsutud õpilased

Lõppvooru tulemused

2009/2010

Olümpiaadi juhend

Lõppvooru kutsutud

Olümpiaadi teemad

Lõppvooru tulemused

2007/2008 

Olümpiaadi juhend

Lõppvooru kutsutud

 

Lõppvooru tulemused

2005/2006

Olümpiaadi juhend

Lõppvooru kutsutud

 

Lõppvooru tulemused

2003/2004

Olümpiaadi juhend

Lõppvooru kutsutud

Kirjandus

Piirkonnavooru tulemused

Lõppvooru tulemused

2001/2002 

Olümpiaadi juhend

Olümpiaadi žürii

Lõppvooru kutsutud

Kirjandus

Lõppvooru tulemused

 

#olümpiaadid
Eesti usundiõpetuse olümpiaadi finalistid ja žürii 2023. aastal korraldatud lõppvoorus.

Usundiõpetuse olümpiaadil pöörati tähelepanu suhtlemisele

#olümpiaadid
Eesti keemiaolümpiaadi 70. lõppvoor 2022/2023. õa

Keemiaolümpiaadi lõppvoorus pakkusid rõõmu tinaühendid

#olümpiaadid
Õpilased auditooriumis ülesandeid lahendamas.

Vene keel emakeelena olümpiaad nõudis loomingulisust ja analüütilisi oskusi