Autor:
Unsplash

Vaata järele: Euroopa päeva veebiloengus võeti luubi alla kliima

4. mail kell 11.15 oli kooliõpilastel ja teistel huvilistel võimalus osa saada Euroopa päeva tasuta veebiloengust „Kliimamuutustega kohanemine – valmis vääramatuks jõuks maailmas, Euroopas ja Eestis“. Tartu Ülikooli teaduskooli korraldatavas loengus keskenduti Euroopa toimetulekule kliimamuutustega kohanemisel.

Loengut andis Tartu Ülikooli ressursimajanduse külalisprofessor Antti Roose. Keskkonnaalaste väljakutsete valguses arutles ta, kui tähtis on elurikkuse hoidmine, kestlikkus, nutikas maakasutus ja ressursside väärindamine. Õppejõud selgitas noortele, millised on ökosüsteemide omavahelised seosed ja vastastikmõju ning milliseid teemasid tuleb Euroopas käsitleda terviklikult ja piiriüleselt (näiteks linnastumine ja rahvaränne).

Järelvaadatav loeng on mõeldud eelkõige kooliõpilastele alates 8. klassist, ent on põnev kuulamine ka kõigile teistele huvilistele. Õppetööga lõimimiseks on loodud tööleht, mis aitab õpilastel saadud teadmisi kinnistada ja loengut ainetundides kasutada.

Vaata järele:

 

Image
Professor Antti Roose.

Professor Antti Roose töötas aastatel 2008–2013 Tartu Ülooli ökoloogia ja maateaduste instituudis inimgeograafia teadurina ja aastatel 2013–2015 vanemteadurina. Alates 2016. aastast on ta kliimamuutustega seonduvat uurinud MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur projektijuhina.

Euroopa päeva videoloengud kooliõpilastele

Image
2023. aasta Euroopa päeva plakat.

Veebiloeng toimus koostöös Euroopa Parlamendi Eesti bürooga ja oli osa selleaastase Euroopa päeva ürituste sarjast. Iga aasta 9. mail peetaval Euroopa päeval väärtustatakse rahu ja ühtsust Euroopas. 1950. aastal esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman just sel päeval Pariisis oma deklaratsiooni organiseeritud ja tihedate majandussidemetega Euroopast, mida peetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks.

Tartu Ülikooli teaduskool on koostöös Euroopa Parlamendi Eesti bürooga korraldanud kooliõpilastele Euroopa päeva veebiloenguid alates 2020. aasta kevadest, mil Schumani deklaratsioonist möödus 70 aastat. Varasemalt toimunud veebiloenguid saab järele vaadata teaduskooli sotsiaalteaduste videoloengute lehelt.

Sotsiaalteaduste videoloengud

3D printimine

Algab 3D printimise väljakutse õpilastele

Targa Tuleviku Tuleproov & KüberNaaskel 2023 finaal

Targa Tuleviku Tuleproov & KüberNaaskel 2023 finaal

Õpilased ainevõistlusel.

Alanud on registreerimine matemaatika ja keemia lahtistele võistlustele