Autor:
Marja-Liisa Plats

Teadusmalevas saab teha uurimistööd kosmosega seotud teadusvaldkonnas

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium ootab kandideerima Teadusmalevasse. See on suvine 15–19aastaste koolinoorte teaduslaager, kus tavaliste malevatööde asemel tehakse teadustööd kosmosega seotud uurimissuundadel. Õpilastel on võimalus veeta kaks ja pool nädalat Tõraveres ning teha uurimistööd ühel kolmest kosmosega seotud teadusvaldkonnast: astronoomia ja kosmoloogia, kaugseire või kosmosetehnoloogia ja laborid.

Image
Teadusmalev 2022 osalejad - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Teadusmalevasse oodatakse nii kosmoseentusiaste, kui neid, kes soovivad avardada oma silmaringi ja panna end proovile enda jaoks täiesti uuel teemal. Eelmise aasta osaleja Monika Siim selgitab: „Mina alguses isegi ei teadnud, mida täpselt Tartu observatooriumis tehakse. Aga seal oli väga toetav keskkond ja sõbralik meeskond, kellelt sai kõike küsida. Õppisin meeletult palju. Meil oli palju praktikume ja õppepäevi, näiteks saime vaadata, kuidas ESTCube-2 satelliiti katselaborites testitakse ja saime elektriskeeme kokku panna.“  Teine malevlane Silver Nikkel valis aga uurimiseks kaugseire valdkonna, sest metsas elamine ja varasem kogemus bioloogias ja geograafias olid tekitanud temas huvi metsaraie ulatuse ja mõju vastu.

Tartu observatooriumi teadlaste seast leitakse 15 osalejale tema huvidele vastava valdkonna spetsialist ning üheskoos jõutakse lõpliku uurimustöö teema või uurimisküsimuse sõnastamiseni. Uurimistöö ei pea malevas valmis saama, kuid igalt malevlaselt oodatakse laagri lõpus 10-minutilist ettekannet. „Teadusmalevas alustatud tööd saab õpilane teadlase juhendamisel lõpuni viia ka pärast maleva lõppu,“ julgustab Teadusmaleva juht Heli Lätt esitama uurimistööd hiljem näiteks gümnaasiumi uurimistööks. „Soovitame malevlastel osaleda ka riiklikul õpilaste teadustööde konkursil. Näiteks on igal aastal välja pandud ka kosmoseteemalise uurimistöö eriauhind,“ ütleb Lätt.

Image
Teele Tempel - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Mõned uurimistööd leidsid Tartu observatooriumis päriselt rakendust. Näiteks juhendas kosmosetehnoloogia labori tehnik Silver Põlgaste õpilast Stefan Saks ja nad tegid koos vibratsioonikatsetusi. Eesmärk oli teada saada, kas ja kuidas mõjutavad katse tulemusi katse käigus lahti tulnud kruvid. Selleks viidi läbi katse, kus katseobjekt (nt satelliidi kaamera) kruviti vibratsioonipingi külge õige jõumomendiga. Seejärel viidi läbi sama katse, kuid üks väiksem kruvi keerati natuke lahti. „Sellised katsed andsid meie laborile palju väärtuslikku infot, kuna nüüd on meil ettekujutus mustrist, kuidas lahtised poldid vibratsiooni sagedus-kiirendusgraafikuid muudavad,“ on Tartu observatooriumi insener Mari Allik tänulik malevlase tööle.

Image
Lauajalgpall - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Malevasse aitab sisu luua observatooriumis tegutsev ESERO Eesti hariduskontor. Maleva raames käiakse külas erinevatel kosmose- ja tehnoloogiaettevõtetel ning on ka vabaajaprogramm filmiõhtutega.

Tartu Hansa Rotary klubi on ka sel aastal osalejatele välja pannud 250-eurosed stipendiumid. Klubi president Tiia Teppan peab oluliseks, et noored näevad, kuidas käib päris teadusasutuses teadustöö tegemine. „Eelmise aasta Teadusmalevas osalejate tööde kaitsmisi kuulates tekkis minul nende noorte suhtes suur aukartus – nad on targad, õpihimulised ning tulemustele orienteeritud. On suur rõõm olla osaline andekate teadushuviliste noorte esilekerkimisel ning Tartu Hansa Rotary Klubi jätkab kindlasti andekuse toetamist,“ ütleb Teppan.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 17.04.2023 saata aadressile teadusmalev@ut.ee vabas vormis elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga, kust selgub, milline on kandideerija suhe ja kogemus reaalainetega, millises kosmoseteaduse valdkonnas soovitakse uurimistööd teha ning milline on uurimistöö esialgne visioon.

Image
Tartu observatoorum - Tartu Ülikool
Image
Astronoomia loen - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool
Eesti 71. füüsikaolümpiaad

Selgusid Eesti 71. füüsikaolümpiaadi lõppvooru tulemused

Saksa keele olümpiaadi lõppvooru võistlejad

Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus tutvusid õpilased saksa noortekirjandusega

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas