Author:
Jonas Erik Laane

Informaatikaviktoriini „Kobras“ algataja külastas teaduskooli

14. detsembril külastas Tartu Ülikooli teaduskooli Vilniuse Ülikooli informaatika professor Valentina Dagiene, kes on ühtlasi rahvusvahelise informaatikaviktoriini „Kobras“ eestvedaja. Kohtumisel osales ka Eestis korraldatava võistluse žürii esimees Ahto Truu.

Koosolek algas ülevaatega Eestis toimuvatest informaatika- ja küberturvalisuse võistlustest. Arutelu jätkus teaduskooli tegevustel, mille raames tutvustati Vilniuse Ülikooli informaatika professorile „Kobras“ võistluse korraldust Eestis ja selle läbiviimiseks kasutatavat viktoriinide keskkonda.

Laiema teemana käsitleti informaatikaõpet eri riikide üldhariduskoolides. Valentina Dagiene tõi esile, et Eesti õpilastel on väga head baasteadmised, mille tõttu on oluline pakkuda neile sobival tasemel väljundit. Informaatikaõppest rääkides mainis ta ka valdkonna integreerimist matemaatika tundides, mida saaks Eestis rohkem teha.

Kohtumise lõpus jagas Valentina Dagiene teaduskoolile „Kopra“ võistluse meeneid, milleks olid raamat võistluse ajaloost ja nuputamist pakkuvad toreda kujundusega ülesannete kaardid.

#teaduskool
Küberharidusele suunatud foorum Cybercation.

Informaatika õpetamise konverentsil tutvustati „Noorte ja noorsootöötajate küberõppe programmi“

#teaduskool
Transpordiameti tunnustus Tartu Ülikooli teaduskoolile.

Transpordiamet tunnustas Tartu Ülikooli teaduskooli

#teaduskool
Euroopa Liidu lipp.

Erasmus+