Autor:
Kairi Maileht

Käärikul said kokku põhikooliastme parimad bioloogiahuvilised

19.–21. maini toimus Käärikul üle-eestilise bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor. Veebruaris korraldatud piirkonnavooru 1575 osaleja hulgast tuli lõppvooru võistlema 51 eduka tulemuse saanud 6.–9. klassi õpilast.

Osa ülesannetest oli tänavu seotud mulla temaatikaga: käsitleti mulla elurikkust, komposti, lagunemisprotsesse ja mullaga seotud keskkonnaprobleeme. Lõppvoor koosnes teooriaosast ning botaanika ja zooloogia testist, mis tuginesid vastavatel õppekäikudel õpitule. Tagasisideküsitluse vastuste järgi oli osalejate jaoks kõige keerulisem botaanika kabinetivoor.

„Lõppvoorus osalemine ei ole ainult võistlus, vaid ühtlasi koht uute teadmiste hankimiseks,“ rääkis põhikooliastme bioloogiaolümpiaadi toimkonna juht Kairi Maileht. Lisaks põnevatele ülesannetele ja harivatele õppekäikudele Kääriku looduses said õpilased kuulata Eesti Maaülikooli kaasprofessori Merrit Shanskiy mullateemalist loengut ja Tartu Ülikooli professori Meelis Pärteli esitlust pealkirjaga „Elurikkus“.

Uut ja huvitavat kogeti näiteks ka olümpiaadi viimasel päeval, mil võeti ilusast ilmast parimat Pühajärve matkarada läbides. Linnulaulu kuulates ja teele jäävaid taimi uurides tuli juurde teadmisi maalt ja õhust.

6. klassi õpilaste arvestuses saavutas parima tulemuse Lee Tamm Kuressaare Hariduse Koolist (õpetaja Inge Vahter). Teist kohta jagasid Marta Needo Tartu Kesklinna Koolist (õpetaja Inge Reinvald) ja võistluse noorim osaleja, Uku Kompus Elva Gümnaasiumi 5. klassist (õpetaja Evelin Toom). Kolmandale kohale tuli Elis Paugus Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist (õpetaja Katrin Lekk).

7. klasside arvestuses saavutas esikoha Iris Adelia Sikk Vastseliina Gümnaasiumist (õpetaja Liia Mark). Temale järgnesid teisel kohal Isadora Rahumeel Kuressaare Hariduse Koolist (õpetaja Inge Vahter) ja kolmandal Johannes Blumbach Mustvee Koolist (õpetaja Ants Aader).

8. klasside arvestuse võitis Richard Olev Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja teiseks tuli tema koolikaaslane Silvia Nafthal (õpetajad Helina Reino ja Sirle Oja). Kolmanda koha sai Laura Mellik Ääsmäe Põhikoolist (õpetaja Siret Saarniit).

9. klassi õpilaste arvestuses sai esimese koha Raul Pata Gustav Adolfi Gümnaasiumist (õpetaja Helina Reino). Teiseks jäi Tuuli Veskimäe Tartu Erakoolist (õpetaja Epp Ruuder) ja kolmandaks Omar Nisamedtinov Tallinna Kivimäe Põhikoolist (õpetaja Maarika Rannamägi).

 

Eraldi tunnustati võistlusel teoorias, botaanikas ja zooloogias parima tulemuse saanud õpilasi. Täismahus tulemused koos välja jagatud eripreemiatega on kirjas Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel. Samal lehel on võimalik tutvuda ka lõppvooru teooriaosa ülesannetega.

Olümpiaadi korraldajad soovivad tänada osalenud õpilasi ja nende õpetajaid. Samuti Kääriku Spordikeskust ja Otepää looduskeskusest Margit Turba ja Tarmo Evestust olümpiaadiseltskonna vastuvõtmise eest ning õppejõude, kes käisid kohapeal õpilastele kaasahaaravaid loenguid andmas.

Põhikooliastme bioloogiaolümpiaadi toimumist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldas Tartu Ülikooli teaduskool. Olümpiaadi toetasid Graanul Invest ja Ahhaa teaduskeskus.

GALERII: Eesti bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor Käärikul

Usundiolümpiaadi lõppvooru kuldmedalite omanikud

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus arutlesid võistlejad maailmavaadete ja religioonide üle muutuvas maailmas

Vene keel võõrkeelena olümpiaad

Selgunud on vene keel võõrkeelena olümpiaadi lõppvooru tulemused

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru I järgu medalistid

Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru ülesanded osutusid oodatust keerulisemaks