Autor:
Antti Roose

Maateadlane Antti Roose: Kliimakindlust ei ole olemas, on kliimariskid ja on vääramatu jõud

Eurobürokraatlik kliimakantseliit on nagu väikeste lilledega tapeet – sõnamüra peidab viltuse seina ja suured praod. Kannatab probleeme varjata, selmet neile sisutundlikult reageerida. Selline sisu ohverdamine vormile on pigem rohepesu kui rohepööre, teoks võib saada mõtteroim, leiab Tartu Ülikooli ressursimajanduse külalisprofessor Antti Roose.

Loe arvamusartiklit Postimehe veebilehelt.

Euroopa toimetulekust kliimamuutustega kohanemisel rääkis professor Antti Roose ka Tartu Ülikooli teaduskooli veebiloengus. Keskkonnaalaste väljakutsete valguses arutles ta, kui tähtis on elurikkuse hoidmine, kestlikkus, nutikas maakasutus ja ressursside väärindamine. Õppejõud selgitas noortele, millised on ökosüsteemide omavahelised seosed ja vastastikmõju ning milliseid teemasid tuleb Euroopas käsitleda terviklikult ja piiriüleselt (näiteks linnastumine ja rahvaränne).

Järelvaadatav loeng on mõeldud eelkõige kooliõpilastele alates 8. klassist, ent on põnev kuulamine ka kõigile teistele huvilistele. Õppetööga lõimimiseks on loodud tööleht, mis aitab õpilastel saadud teadmisi kinnistada ja loengut ainetundides kasutada.

 

Vaata järele: „Kliimamuutustega kohanemine –

valmis vääramatuks jõuks maailmas, Euroopas ja Eestis“

  • KLIIMAKEEL: Kliimamuutuse ja –poliitika mõisted peavad käima muutustega kaasas, väljendama seisundit sisutäpsuses.
  • KLIIMARISKID: Euroopat ja Eestit puudutavad valusamalt kaudsed kliimamuutuse mõjud, välismõjud teistelt katastroofiliste mõjudega kontinentidelt ja regioonidest.
  • EUROOPA LIIT annab suuremahulist kliimaabi arenguriikidele, nii rahas, oskusteabes kui päästetöödel.
  • EESTIS kliimariskid kasvavad, kuid kaasneb ka positiivset. Näiteks madalam soojusenergia kulu, pikem vegetatsiooniperiood.
  • TARISTU planeerimisel ja ehitamisel tuleb rangemaks muuta ehitusstandardeid ja rakendada loodushüvelisi võtteid.
  • KLIIMAKERKSUS algab meist endist. Ilmaärevuseks põhjust ei ole.

  

Image
Professor Antti Roose.

Professor Antti Roose töötas aastatel 2008–2013 Tartu Ülooli ökoloogia ja maateaduste instituudis inimgeograafia teadurina ja aastatel 2013–2015 vanemteadurina. Alates 2016. aastast on ta kliimamuutustega seonduvat uurinud MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur projektijuhina.

Euroopa päeva videoloengud kooliõpilastele

Image
2023. aasta Euroopa päeva plakat.

Veebiloeng toimus koostöös Euroopa Parlamendi Eesti bürooga ja oli osa selleaastase Euroopa päeva ürituste sarjast. Iga aasta 9. mail peetaval Euroopa päeval väärtustatakse rahu ja ühtsust Euroopas. 1950. aastal esitas Prantsusmaa välisminister Robert Schuman just sel päeval Pariisis oma deklaratsiooni organiseeritud ja tihedate majandussidemetega Euroopast, mida peetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks.

Tartu Ülikooli teaduskool on koostöös Euroopa Parlamendi Eesti bürooga korraldanud kooliõpilastele Euroopa päeva veebiloenguid alates 2020. aasta kevadest, mil Schumani deklaratsioonist möödus 70 aastat. Varasemalt toimunud veebiloenguid saab järele vaadata teaduskooli sotsiaalteaduste videoloengute lehelt.

Sotsiaalteaduste videoloengud

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

arutelu konverentsil Meie valik ja selle tagajärjed: 20 aastat Euroopa Liidus

Suvine kestlikkuse infokiri annab mõtteainet ühiskonda mõjutavate otsuste langetamiseks

Greenfluencer

Tartu Ülikooli veebikursus tulevastele greenfluencer'itele